Groen in Ranst, dat voelt goed

Sluit je aan bij Groen Ranst. We brengen je op de hoogte van het belangrijkste nieuws en nodigen je uit voor onze activiteiten.

De mensen van

Groen Ranst

Luc Redig

Schepen, bevoegd voor:  Mobiliteit - Ruimtelijke ordening – Verkeersveiligheid – Milieu en Klimaat – Plattelandsontwikkeling - Inspraak. Over alle collegebevoegdheden heen doet Luc dienst als coördinerende "klimaatschepen"

Annelies Creten

Schepen, bevoegd voor: Onderwijs en vorming – Bibliotheken – Jeugd en speelpleinwerking – Cultuur Feestelijkheden – Sport – Documentatie en erfgoed – Toerisme – Jumelage.

Joris Van Camp

Gemeenteraadslid - fractieleider