De mensen van

Groen Ranst

Luc Redig

Schepen, bevoegd voor:    Mobiliteit - Ruimtelijke ordening – Verkeersveiligheid – Milieu en Klimaat – Plattelandsontwikkeling - Inspraak.   Over alle collegebevoegdheden heen doet Luc dienst als coördinerende "klimaatschepen"

Annelies Creten

Schepen, bevoegd voor:   Onderwijs en vorming – Bibliotheken – Jeugd en speelpleinwerking – Cultuur   Feestelijkheden – Sport – Documentatie en erfgoed – Toerisme – Jumelage.

Joris Van Camp

Gemeenteraadslid - fractieleider

Frans Marivoet

Gemeenteraadslid

Erik Gijsels

Lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst namens Groen Ranst

Joren Verspeelt

Voorzitter Groen Ranst en lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst

Dirk van Nimwegen

Lid van de kerngroep

Peter Jochems

Secretaris Groen Ranst

Kurt De Belder

Gemeenteraadslid

Leen Callens

lid van de  kerngroep