Annelies Creten

Schepen, bevoegd voor: Onderwijs en vorming – Bibliotheken – Jeugd en speelpleinwerking – Cultuur Feestelijkheden – Sport – Documentatie en erfgoed – Toerisme – Jumelage.