Luc Redig

Schepen, bevoegd voor:  Mobiliteit - Ruimtelijke ordening – Verkeersveiligheid – Milieu en Klimaat – Plattelandsontwikkeling. Over alle collegebevoegdheden heen doet Luc dienst als coördinerende "klimaatschepen"

0492 18 72 40

luc.redig@ranst.be