Luc Redig

Luc Redig

Schepen, bevoegd voor: 

 

Mobiliteit - Ruimtelijke ordening – Verkeersveiligheid – Milieu en Klimaat – Plattelandsontwikkeling - Inspraak.

 

Over alle collegebevoegdheden heen doet Luc dienst als coördinerende "klimaatschepen"

Luc aan het woord, halverwege deze bestuursperiode: