Zwaaikom en De Keer: toch ooit industrie?

01 November 2015

Zwaaikom en De Keer: toch ooit industrie?

Parlementaire vragenPira

van Ingrid bevestigen het: de dreiging blijft ? hoewel niet voor de directe toekomst. Voor de zone op De Keer moet eerst de verkeersknoop rond Antwerpen ontward zijn. Een gedempte Zwaaikom maakt misschien al wat eerder kans.

Eerder dit jaar leerden we uit het antwoord op een vraag van Ingrid Pira in het Vlaams parlement dat er nog vóór de afgelopen zomer "beslissingen" zouden vallen over het ENA. Dat is de afkorting voor Economisch Netwerk Albertkanaal: de aanleg van een hele reeks nieuwe industriezones tussen Antwerpen en Hasselt langsheen het kanaal.

Ondertussen zouden er nog twee infoavonden doorgaan, zo vernamen we nog via datzelfde parlementair antwoord. Daar werd echter geen aankondiging voor verstuurd door het ministerie; ook ons gemeentebestuur wist bij navraag door Groen Ranst van niets. Wij gingen daarom zélf te rade bij de administratie en kwamen pas zo de details te weten. Spreekt vanzelf dat er bijna niemand anders aanwezig was op die infomomenten, die plaatsvonden in Geel en in Hasselt.

De Keer

Die verwachte "beslissingen" konden we dan op 17 juni 2015 uiteindelijk lezen in de "conceptnota" over het hele ENA. U vindt deze conceptnota in bijlage. We kunnen er alvast uit opmaken dat de plannen voor een gigantische industriezone op De Keer (Oelegem-Wommelgem) nog altijd niet geschrapt worden, ondanks alle tegenargumenten: geen zinnige ontsluitingsmogelijkheid; enige overbleven grote open ruimte vlakbij Antwerpen; nog meer dan genoeg plaats voor overslagbedrijven in het havengebied zelf, enz. In het havengebied geldt de wet Major voor havenarbeiders, wat inderdaad nadelig is voor bedrijfsleiders (en voordelig voor de werknemers). Maar die wet staat sterk ter discussie: de Europese Commissie roept België er al lang voor op het matje.

Het standpunt van Groen Ranst over De Keer is dan ook nog altijd hetzelfde: schrap deze plannen!
(PS Een aanrader: website www.reddekeer.be van Actiecomité Red De Keer)

De Zwaaikom-Ranst

De conceptnota haalt anderzijds de mogelijke demping van de Zwaaikom van onder het stof. De Zwaaikom was ooit bedoeld als de aansluiting van het - intussen al lang geschrapte - Duwvaartkanaal op het Albertkanaal en het is nu een zone voor waterrecreatie. Zwaaikom en directe omgeving zouden in het opgediepte ENA-plan een industriezone van beperkte omvang kunnen worden. In de gemeenteraad van Ranst zei burgemeester Hofmans daarover dat de gemeente hoegenaamd niet geraadpleegd was en voorspelde hij dat een eventuele realisatie pas voor binnen zeer lange tijd zal zijn.

Pira en Schauvlieghe

Ingrid Pira vroeg op 27 oktober meer uitleg over de plannen voor de Zwaaikom in de commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening van het Vlaams parlement. Het volledige verslag van vraag en antwoord vindt u hier

Ze stelde onder meer vragen rond de impact op de bestaande verkeersstromen, de ontsluitbaarheid die ? zoals ook voor De Keer ? een zeer groot probleem vormt, en de impact op het nabijgelegen habitatrichtlijngebied. Belangrijkste punten uit de discussie: garantie dat het enkel watergebonden bedrijvigheid mag worden (vervoer via Albertkanaal); de nabijgelegen snelweg is inderdaad overbelast, maar dít terrein zou geen noemenswaardige hoeveelheid bijkomend verkeer veroorzaken; de adviezen van het Agentschap voor Natuur en Bos over garanties voor de vleermuizenpopulaties en de mogelijke uitdroging van de omliggende natuur "zullen worden meegenomen" (sic)?

Ingrid Pira wees er echter op dat volgens het MER (Milieu Effecten Rapport) de natuurwaarden in dit gebied uitzonderlijk groot zijn, en dat het plan desondanks besluit dat de zwaaikom industriezone kan worden. En dat er volgens haar sowieso ook vrachtvervoer over de weg zal bijkomen.

Minister Schauvlieghe hield vast aan de procedure van adviezen en "passende beoordelingen", en die moeten volgens haar niet steeds weer in vraag gesteld worden als het iemand niet goed uitkomt. Waarop Pira repliceerde dat er ook voor MER's en procedures zoiets bestaat als voortschrijdend inzicht, en: "U moet nog een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan maken. Hou dan zeker rekening met de opmerkingen die zullen worden gegeven over dat ruimtelijk uitvoeringsplan, zodat we niet in eenzelfde situatie verzeilen als met Essers."

Besluit

Samen met Ingrid Pira besluit Groen Ranst dat we bij Groen niet botweg tégen industriezones gekant zijn langs het Albertkanaal, maar dat er "uit het MER-onderzoek blijkt dat er genoeg terreinen zijn waar weinig waarden worden aangetast, die gemakkelijk te ontwikkelen zijn als bedrijventerrein, zelfs zonder milderende maatregelen. Er moet altijd worden afgewogen ? en dat bewijst ook het geval Essers ? wát een natuurwaarde heeft, wáár er sprake is van een Habitatrichtlijn, wáár natuurwaarden niét mogen worden onderbroken en waar het wél kan gebeuren."

Groen Ranst zal samen met onze groene parlementsleden de ENA-dossiers zowel voor De Keer als voor de Zwaaikom met argusogen blijven opvolgen. Groen Ranst blijft pleiten voor het behoud van waardevolle open ruimte en bescherming van de natuurwaarden. We zullen ook alle toekomstige inspraakmogelijkheden in de procedures gebruiken en helpen bekendmaken. De ENA-industriezone op De Keer zou beter geschrapt wordt zodat de bewoners eindelijk zekerheid krijgen. Ze is zinloos wegens de onmogelijke ontsluiting via de overbelaste autosnelweg en ze wordt nog zinlozer als de wet Major verdwijnt die de havenarbeid regelt.  

30 oktober 2015

BIJLAGEN:
conceptnota_vr_2015_1707_doc_0893-1_economisch_netwerk_albertkanaal_-_nota.pdf