Programma


Verkiezingsprogramma: #WIJZIJNRANST

Het Kan Anders

Verandering hangt in de lucht. Overal tonen doeners dat het anders kan. Met een klein gebaar, vol lef en levenslust. Ook in Ranst, of Emblem, of Broechem, of Oelegem; in jouw wijk, en ja, zelfs in jouw straat.

Want hier in Ranst bouwen we samen aan een buurt waar we voor elkaar zorgen. Hier is het betaalbaar wonen en kom je tot rust in verkwikkend groen. Hier fiets en wandel je met een gerust hart door aangename en veilige straten. Een droom?

Wij geloven in die droom! Het oude, al zo lang ingedommelde bestuur wankelt. De kansen hebben nooit zo gunstig gelegen om, met Groen mee aan het roer, te bouwen aan onze droom.

Het is hoog tijd, het kán, en wij geloven erin. Jij ook? Kies dan mét Groen voor een menselijker, eerlijker en gezonder Ranst. Onze volledige kandidatenlijst krijg je in augustus te zien. Hier al een vooruitblik op ons programma!

VERKIEZINGSPROGRAMMA 

• Hieronder vind je, heel kort samengevat, de allerbelangrijkste pijlers van onze droom, ons programma voor Ranst.
• Voor wie meer wil weten: download nu reeds de uitgebreide bijlage (zie onderaan). Daarin vind je nog veel meer ideeën, voorstellen, maatregelen. Want er is inderdaad nog ontzettend veel te doen om Ranst menselijker, eerlijker en gezonder te maken.
• Maar let op: dit is nog niet de finale versie. Wij hebben de wijsheid namelijk niet alleen in pacht. Daarom zijn ook jouw reacties, suggesties, verbeteringen welkom. Aarzel niet om ze ons door te spelen: zo bouw je de droom mee verder uit!


Samenvatting programma: menselijker, eerlijker, gezonder

MENSELIJKER
Onze gemeente: dat zijn niet alleen huizen, straten of pleinen. Mensen - jij en ik - vormen het hart van onze dorpsgemeenschappen: in Ranst, Broechem, Emblem en Oelegem. Samen zorgen we dat nergens nog iemand uit de boot valt.
• In Ranst moet iedereen zich thuisvoelen. In mooie, groene buurten waar we elkaar kennen en waar We voor elkaar zorgen. Jong en oud samen: kinderen die zich kunnen uitleven en ontplooien, ouderen die zorgeloos genieten.
• Een Sociaal Huis behandelt álle sociale dossiers. Alle publieke gebouwen zijn toegankelijk voor rolwagens. Armoede moet de wereld uit, te beginnen in Ranst. Cultuur is er voor iederéén, met een brede eigen gemeentelijke programmatie.
• Allemaal hebben we recht op een betaalbare huur- of koopwoning. Er komen meer sociale woningen en nieuwe woonvormen: voor ouderen, alleenstaanden, jonge gezinnen, cohousing, kangoeroewonen.

EERLIJKER
Een warm nest, in een eerlijk bestuurde gemeente. En een beleid - zuiver op de graat - in dienst van héél Ranst. Het pure eigenbelang staat niet langer voorop.
Alleen zó krijgt elke Ranstenaar evenveel kansen om zijn dromen waar te maken. Wij doen het niet voor onszelf, maar voor jou.
• Geen achterkamertjespolitiek meer in Ranst: transparantie en inspraak worden dé norm. Beslissen in het algemeen belang en niet om enkelingen te plezieren. Een deontologische code voor schepenen zal elke vermenging met privébelangen voorkomen.
• Elke bestuursmaatregel kan onverwachte gevolgen hebben op andere domeinen. Daarom toetsen we elke beslissing eerst aan de mobiliteit, het klimaat, het zorg- en het jeugdbeleid. Om diezelfde reden komen er aparte zorg- en klimaatschepenen.
• Alle Ranstenaars verdienen gelijke kansen te krijgen. Afschaffing van forfaitaire belastingen en herverdelende maatregelen helpen daarbij. Voldoende en goed georganiseerd gemeentepersoneel verzekert een prima dienstverlening voor iedereen.

GEZONDER
Rust, frisse lucht, gezellige woonstraten, verkwikkend groen: wie wil er niet in zo'n buurt wonen? Wij kiezen voor een gemeente waar we aangenaam en veilig kunnen wonen, werken, wandelen en fietsen.
• Gedaan met ontoelaatbaar rijgedrag: jong en oud moeten zich met een gerust hart kunnen verplaatsen door Ranst. Fietsers en voetgangers zijn ons uitgangspunt.
Prioriteit nr. 1: de fietspaden.
• Verkeersoverlast in de dorpskernen én het sluipverkeer pakken we structureel aan. Meer groen is de beste bescherming tegen luchtvervuiling, klimaatverandering, wateroverlast en hittegolven. Open ruimte en natuur houden je gezond en creatief.
• Met ons aan het roer blijf je dat groen zien, voelen en ruiken. Een nieuw beleid rond ruimtelijke ordening zal daar mee voor zorgen. Verdichting bij de woonkernen helpt open ruimte bewaren. Dat vergt daar dan wel méér publiek toegankelijk groen, en aandacht voor ongewenste gevolgen qua mobiliteit.

Meer weten? Download hier de uitgebreide versie van ons programma.