Zonne-energie op gemeentelijke gebouwen: eindelijk?

16 Maart 2010

Eindelijk gaat het bestuur (misschien?) in op wat wij al lang bepleiten: ingaan op het voorstel van zonne-energie op gemeentelijke gebouwen. Het college zegde nu op de gemeenteraad van maart 2010 'principieel interesse te betuigen' voor het idee van Eandis om gebouwen te isoleren en zonne-energie als mogelijkheid te onderzoeken. We wezen ook op het project van Natuurpunt waarbij een lokale overheid daken van gemeentelijke gebouwen 'verhuurt' voor zonnepanelen. Goed voor het milieu, voor de begroting en voor het imago van de gemeente. Maar blijft het bij 'interesse' en 'bestuderen', of komt er nu eindelijk iets van? 

(maart 2010)