Gemeenteraad & college: windmolens & meer zomernieuws

24 Augustus 2020

Gemeenteraad & college: windmolens & meer zomernieuws

Gemeenteraden april-mei-juni: windmolens Ecopower Deze raden vonden sinds het begin van de coronacrisis plaats zonder publiek. Van de weinige echt “groene” punten onthouden we vooral de windmolens in Oelegem. Het is de provincie die de vergunning al dan niet toekent, maar vooraf moest de gemee nte Ranst een advies geven. Een interpellatie van Open VLD in juni over de volgens hen slechte locatie voor de windmolens in Oelegem werd beantwoord door klimaatschepen Luc Redig en burgemeester Johan De Ryck. Zij schetsten de hele historiek van het dossier, en toonden aan dat de juiste procedures gevolgd waren. Maar het college kon of mocht zijn stelling nu nog niet formuleren: het openbaar onderzoek zou immers pas aflopen op 1 juli. Het college kon en wou uiteraard pas na afloop daarvan het hele dossier doornemen en alle opmerkingen van voor- en tegenstanders en alle bezwaren grondig bestuderen, samen met de informatie gekregen op de digitale infovergadering van Ecopower. Die vond plaats op 16 juni, waarbij alle voor- en nadelen aan bod kwamen en de manier waarop Ecopower aan die nadelen beantwoordt. Die infoavond stond voor iedereen openstaan, met mogelijkheid om vragen te stellen, de respons was enorm. Ransts college zegt ja voor de windmolens Dat advies van de gemeente Ranst werd door het college uiteindelijk op 23 juli geformuleerd: Ranst zegt ja voor de windmolens. In de tekst worden de vele bezwaarschriften uitvoerig beantwoord, en het besluit vermeldt daarbij ook het “positieve” bezwaarschrift in de vorm van een petitie die pleit vóór in plaats van tegen de komst van de windmolens, met 170 ondertekenaars. Als de Vlaamse normen rond slagschaduw, veiligheid en geluidshinder in de toekomst strenger zouden worden, dan wenst het college dat de windmolens dan moeten aangepast worden zodat ze aan de eventuele nieuwe normen voldoen. Het hele besluit vindt u HIER. Het Groen-N-VA bestuur aan het werk Buiten de gemeenteraad is er de laatste maanden wél veel goed nieuws te rapen. Een losse greep daaruit: De eerste stappen worden reeds op de Abelebaan gezet voor een alternatieve fietsverbinding oost-west, in de plaats van de moorstrookjes langs de gevaarlijke gewestweg Antwerpsesteenweg - Broechemlei - Doggenhoutstraat - Kromstraat. We wachten niet langer op de al zo lang beloofde herinrichting daarvan. Dubbele campagne voor het klimaat: als gemeente zelf eigen gronden bebossen, én onze inwoners aanzetten om allemaal in onze eigen tuin een plaatsje voor een boom te kiezen. Groepsaankoop dakisolatie. Na succesvolle proefprojecten in Emblem en Oelegem komt ook er een hondenlosloopzone in deelgemeente Ranst. Zes gemeentelijke gronden ingezaaid met bloemenmengsel: zo genieten vele (wilde) bijen, vlinders en andere insecten van een rijker voedselaanbod. Proefopstelling enkelrichting Processieweg, gevraagd door een aantal bewoners, is succesvol: zij zien veiligheid nu verbeteren. Enz … De lijst is veel langer. Zie verder op onze facebookpagina, waar u meer details vindt. 20 augustus 2020