Werken Bremstraat/Emblemseweg: een rommeltje

19 Oktober 2010

Werken Bremstraat/Emblemseweg: een rommeltje

De werken in deze straten hadden al in juni 2010 moeten af zijn. Op de gemeenteraad van september interpelleerden we de schepen van openbare werken. Onder onze vragen leest u de weinig bevredigende antwoorden. Die bezorgden we ook aan de getroffen bewoners. Wanneer zijn de werken afgelopen? 

Antwoord: Er zijn grote problemen met de aannemer. Wij weten niet wanneer de werken zullen klaar zijn. We durven geen einddatum meer uitspreken.

 

  • In de Bremstraat hebben mensen ernstige vragen bij de aanleg van grachten en  rioleringen.  Ze vrezen problemen bij zware regenval en denken dat ze slecht zijn aangelegd.

Antwoord: Ingenieurs zeggen dat alles in orde is. Denken de mensen van de Bremstraat misschien dat ze allemaal ingenieur zijn?

  • Er zijn veel beschadigingen aan recent uitgevoerde werken én aan de vroegere wegbedekking.

Antwoord: Wij zullen de aannemer hiervoor aansprakelijk stellen.

  • Waarom informeerde het bestuur de bewoners na mei 2010 niet meer?

Antwoord: Onze mensen zijn regelmatig ter plekke geweest. Zelf durf ik -schepen van openbare werken- aan de werken niet meer alleen rondlopen?

  • Wanneer wordt het fietspad in de Emblemseweg afgewerkt?

Antwoord: De ondergrond voor het fietspad is niet voldoende stabiel. We hebben hierover een procedure gestart tegen de aannemer.

(Maar de dag na de gemeenteraad blijkt men toch gestart met die afwerking, hoe rijm je dat?)

  • Zijn de wegversmallingen in de Emblemseweg voldoende om snel verkeer echt af te remmen? Groen! vindt van niet.

Antwoord: De oorspronkelijke drempels werden vervangen omdat we versmallingen verkiezen.

(Groen! betreurt dit te zeerste en vreest intussen een tendens waar te nemen: cfr. de verdwenen drempels in de Pater Domstraat en in de Mollentstraat. Koning auto mag opnieuw zijn snelheid botvieren, de veiligheid van voetgangers en fietsers telt niet langer mee).

  • Een aantal bewoners kan niet aansluiten op het gescheiden rioolstelsel.

Antwoord: Daar zijn we niet van op de hoogte.

Het is duidelijk dat het bestuur met de handen in het haar zit en de situatie niet meer onder controle heeft. Wij hopen dat men druk op de aannemer blijft uitoefenen om de werken correct uit te voeren, zodat verdere problemen vermeden worden. Ook vragen we de bewoners op de hoogte te houden van het verdere verloop. Groen! zal de werken op de voet blijven volgen.

Ook in uw omgeving straatwerken? Loopt het mank, krijgt u geen antwoord op uw vragen aan het bestuur, is de overlast ondraaglijk? Contacteer Groen!Ranst via [email protected] en wij oefenen mee druk uit. 

(september 2010)