Website gemeente faalt. Speelstraat aanvragen? Groen helpt u!

07 Februari 2014

Website gemeente faalt. Speelstraat aanvragen? Groen helpt u!

Het aanvraagformulier is onvindbaar. Groen interpelleerde op de gemeenteraad van januari over de ontelbare fouten en gebreken op de vernieuwde website van de gemeente. Voorbeelden: verouderde informatie over verenigingen en contactpersonen, ontbrekende verslagen van de OCMW-raadszittingen of agenda van de gemeenteraad, verouderde en foute info over milieu en over de bestrijding van de processierupsen en wespennesten, ontbrekende info over de nieuwe afvalregeling...Het bestuur wees naar Cipal, de intercommunale die de omschakeling naar de nieuwe website verzorgde. Zij zouden van een verouderde versie van de oude website zijn vertrokken. De komende weken of maanden wordt alles stap voor stap rechtgezet. 

Groen blijft aandringen: schrap dan toch alvast wat fout is. Maar vooral: het blijkt nu duidelijk waar eigenlijk de prioriteiten liggen;  automobilisten krijgen via de website wél actuele info over een wegomlegging, maar bijvoorbeeld het prachtige voorstel dat de Groenen destijds aanleverden - een speelstraat ? blijft in de schuif steken. Een speelstraat is een straat die tijdens de schoolvakantie op vraag van de buurt overdag wordt afgesloten voor het verkeer. Daar zijn voorwaarden aan verbonden.

Speelstraat: formulier onvindbaar - Groen helpt u

In Ranst Info stond dat alle info over het inrichten van een speelstraat op www.ranst.be te lezen staat, samen met een downloadbaar aanvraagformulier.

Vandaag (6 februari) is daar nog altijd niets over te vinden! En weldra bekijkt het college volgens onze bronnen de aanvragen, om het nodige materiaal te kunnen laten aanmaken door de betrokken diensten. Heel waarschijnlijk zullen er dus bitter weinig speelstraten aangevraagd zijn intussen.

... Tenzij Groen een handje toesteekt! In de bijlage bij dit artikel vindt u het onvindbare aanvraagformulier. Afprinten en invullen maar, zouden wij zeggen... mits aan alle voorwaarden wordt voldaan natuurlijk.

6 februari 2014