Wanneer eindelijk veilige herinrichting N 116?

23 Mei 2010

Wanneer eindelijk veilige herinrichting N 116?

De gewestweg wordt in Ranst heel gevaarlijk vanaf de gemeentegrens met Wommelgem. Fietsers en voetgangers die zich op straat wagen riskeren hun leven. Reeds jaren liggen er plannen op tafel voor de heraanleg van het kruispunt Gasthuisstraat ? Kromstraat ? Doggenhoutstraat en het kruispunt met de Schawijkstraat. In de vorige legislatuur (met Groen! nog in het bestuur) zijn die plannen uitvoerig besproken in de toenmalige verkeerscommissies. Die plannen hielden ook garanties in voor een verbetering van de veiligheid van voetgangers en fietsers, vooral dan in de Kromstraat. Dagelijks kunnen we vaststellen dat voetgangers, waaronder nogal wat ouders met schoolgaande kinderen, letterlijk hun leven wagen bij gebrek aan enige infrastructuur, en dit aan beide kanten. We zien ook dat auto's parkeren tot tegen de straat zodat voetgangers gewoon in de goot lopen.Ook het kruispunt van de N 116 met de Schawijkstraat, vlak voor (of na) de bocht aan supermarkt Franken is zeer gevaarlijk en ook daar is dringend een oplossing nodig. Groen! vroeg op de gemeenteraad van mei naar een stand van zaken in deze dossiers.

Uit het antwoord bleek dat de plannen gelukkig niet in een schuif liggen, maar dat er naarstig vergaderd wordt. Er zijn zelfs nog meer verbeteringen gepland, o.m. een verhoogd fietspad in het uiterst smalle gedeelte, en bushaltes naast i.p.v. op de rijbaan. Aan de Schawijkstraat mag geen rond punt komen, maar er werd wel een middenberm uit de wacht gesleept, en een dubbele fietsoversteek. Nog dit jaar zou er een infovergadering komen.

Zo zal een heel oude wens van Groen!, waar onze toenmalige schepenen veel tijd en werk in gestoken hebben, toch eindelijk gerealiseerd worden. Wij waarderen de inspanningen van het huidige college om voort aan de kar te blijven trekken. 

23 mei 2011