VOORSTELLEN VOOR VEILIGER FIETSEN TUSSEN LIER EN ZOERSEL (N14)

02 April 2015

VOORSTELLEN VOOR VEILIGER FIETSEN TUSSEN LIER EN ZOERSEL (N14)

Groen Ranst, Zandhoven en Zoersel stelden concrete maatregelen voor aan hun gemeentebesturen. Groen Ranst deed dat in een constructief gesprek met het college op 8 april. Hieronder vindt u het verslag. Deze gewestweg is op veel plaatsen erg onveilig voor fietsers. Voor kleine, voorlopige aanpassingen kan men de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid (PCV) aanspreken. Daarom fietste een groep Groenen uit alle betrokken gemeenten met Vlaams parlementslid Pira en met een verkeersdeskundige de N14 af om de belangrijkste knelpunten te onderzoeken. Per punt zochten we naar mogelijke maatregelen.

In Ranst ging het om niet minder dan vijf knelpunten. Daaronder de kruispunten met de ring van Lier (auto's vaak door het rood), met de Dorpstraat (fietsers slecht zichtbaar door domme bocht in fietspad), en met de Stapstraat/Emblemseweg (voetgangerslicht en Stapstraat afsluiten?).

In maart legden alle Groenafdelingen die voorstellen voor aan hun gemeentebesturen, met de vraag om die te gaan bepleiten in de PVC. In Zoersel en Zandhoven gebeurde dat op de gemeenteraad - met succes. In Ranst gingen we liever eerst praten met de burgemeester en de schepen. 

Groen-fractieleider Luc Redig had op 8 april een positief gesprek met de schepen van Verkeersveiligheid en de burgemeester ? zie verderHet dossier verhuist nu naar de verkeerscommissie. Daarna komt het terug op de agenda van het schepencollege. Groen Ranst zal dit zeer nauwgezet verder opvolgen. In de bijlage vindt u het volledige dossier met foto's, knelpunten en door Groen voorgestelde oplossingen in zowel Ranst, Zandhoven als Zoersel.

 

Samenvatting en vragen aan het schepencollege van Ranst

Na het gesprek somde Luc Redig in zijn verslag de verschillende knelpunten en mogelijke oplossingen nog eens op, met telkens een vraag aan het college voor bevestiging of aanvulling.

(Uit zijn verslag: ) Globaal gezien waren we het eens over de door Groen vastgestelde problemen én de gesuggereerde oplossingen.

Probleemstelling 1: kruispunt N14/N16. Daar zou de te korte tijd tussen rood en groen, volgens de verkeersdeskundige van het college, enkele maanden geleden reeds met enkele seconden verlengd zijn.

Vraag aan het college: graag uw bevestiging.

Probleemstelling 2: veiligheidsprobleem N14 /Dorpsstraat.

Vraag: u heeft hierover blijkbaar reeds meermaals overlegd met de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid (PCV) en uw voorstellen voor het o.a. het aanbrengen van bi-flashen en andere voorstellen zouden op basis van hun metingen en vaststellingen steeds op een njet zijn gestuit. Kan u dit bevestigen en mij de beschikbare documentatie bezorgen? U bent wel voorstander om leds aan te brengen. Dit moet ook weer overlegd worden met de PVC.

Probleemstelling 3: het ontbreken van goede scheiding tussen rijbaan en fietspad.

Vraag: vermits u, terecht, grote twijfels heeft bij de overlevingskansen van een haag zo dicht bij voorbijrazend verkeer, bent u het idee van een andere vorm van zichtbare afscheiding (paaltjes met reflectoren, reflecterende banden) niet ongenegen. Wat kan/gaat u doen om dit te realiseren?

Probleemstelling 4: kruispunt N14/Stapstraat/Emblemseweg. Het Agentschap Wegen en Verkeer zou bereid zijn om verkeerslichten te plaatsen met drukknop, als de Stapstraat ter hoogte van de N14 zou worden afgesloten voor autoverkeer.

Vraag: kan u hiermee akkoord gaan en bij AWV nagaan of dit kan worden uitgevoerd? U heeft wel voorbehoud bij het terugbrengen van de snelheid tot 50 km/uur, omdat dit een mogelijke trajectcontrole zou hypothekeren.

Probleemstelling 5: ontbreken van een veiligheidsstrook tussen fietspad en rijbaan op de plaats waar er een tweerichtingsfietspad is en de weinig duidelijke oversteekplaats voor fietsers aan de Kreupelstraat.

Vraag: hierover zou reeds meermaals overleg zijn gepleegd o.a. ook met Campus Vesta, en de heraanleg, waarbij rekening wordt gehouden met deze opmerkingen, zou één van de komende jaren gebeuren. Kan u de stand van zaken opvragen?

 

Besluit

Het is duidelijk dat het bestuur van Ranst, oppositie én meerderheid, voorstander zijn van maatregelen die de verkeersveiligheid op de N14 zouden bevorderen.

Vraag: ook Zandhoven en Zoersel hebben een gelijkaardig standpunt ingenomen. Het zal er nu op aan komen deze voorstellen (opnieuw) aan de PCV voor te leggen, mogelijk kan dit gezamenlijk gebeuren. Bent u hiertoe bereid?

9 april 2015

BIJLAGEN:
dossier_n14_van_lier_tot_zoersel_-_voorstellen_om_fietsen_veiliger_te_maken.pdf