Verkeersveiligheid Broechem: Groen! legt nieuw zebrapad

18 September 2011

Verkeersveiligheid Broechem: Groen! legt nieuw zebrapad

Wie op het Gemeenteplein tussen bakker Dockx en de frituur wil oversteken moet dikwijls lang wachten. Groen! wil daar al heel lang een zebrapad. Omdat men niet naar ons luistert legden wij er dan maar zelf een. En het zal niet het laatste zijn, want verkeersveiligheid is voor het bestuur van Ranst geen prioriteit. Groen! niet meer in het bestuur: alles veranderde Reeds jaren vraagt Groen!-Ranst meer aandacht en middelen voor verkeersveiligheid in onze gemeente.

Dirk van Nimwegen, gemeenteraadslid: "Voor het vorige bestuur ? nog met Groen! in de meerderheid - was verkeersveiligheid prioriteit nummer één en we namen talrijke initiatieven die dit bewijzen. Nieuwe plannen werden steevast besproken met alle partijen in de verkeerscommissie. Dit bestuur schafte de commissie doodleuk af. Onze schepenen zorgden toen ook voor veel nieuwe fietspaden en snelheidsremmende maatregelen en er werden belangrijke, zichtbare stappen voorwaarts gezet."

Sinds Groen! in de oppositie verzeilde stelden onze raadsleden in de gemeenteraad al ontelbare vragen over verkeersveiligheid. Dat is nodig: of het nu gaat over de aanleg en het onderhoud van de fietspaden, over verkeersremmende maatregelen, of over meer en efficiëntere snelheidscontroles: te dikwijls blijft het huidige bestuur in gebreke.

Geplande verkeersdrempels komen er niet, bestaande worden zelfs afgebroken. Het onderhoud van de fietspaden loopt mank en de snelheidscontroles zijn een lachertje: je moet al heel erg te snel rijden voordat je een pv krijgt, want de tolerantiegrens ligt heel hoog. Onze opbouwende voorstellen worden door het bestuur keer op keer weggehoond.

Broechem: Groen! brengt eigen zebrapad mee

Luc Redig, gemeenteraadslid: "Vandaag (zaterdag 17 september) voeren we een symbolische actie aan deze gevaarlijke oversteekplaats. Reeds jaren vragen we om hier een zebrapad aan te leggen en botsen we op een njet van de hogere overheid. Deze plaats is een gevaar voor voetgangers en de aanleg van een zebrapad lijkt ons een eenvoudige en vooral veilige maatregel. Ons college steunt onze vraag wel, maar zet er niet echt druk achter. Dat typeert hen: verkeersveiligheid is geen prioriteit. Wij hebben dan maar zelf een aanvraag voor een zebrapad gericht aan de bevoegde Vlaamse overheid. Hierop hebben we nog geen antwoord gekregen."

Om 10 uur legden groene actievoerders een zebrapad over de rijbaan. De reacties waren duidelijk: voorbijgangers zegden dat we dit nog meer moesten doen, en glimlachende automobilisten lieten ons gewillig oversteken.

Groen! Ranst zal de komende maanden blijven actievoeren rond de talrijke verkeersproblemen in onze gemeente. Er is keuze te over:

  • de verkeersdoorstroming door het centrum van Broechem
  • de problematische verkeersstroom door het centrum van Ranst, vooral in de Onze-Lieve-Vrouwstraat
  • het enorme sluipverkeer door de dorpskern van Oelegem
  • overdreven snelheid op talrijke wegen
  • extra aandacht voor de zone 30-straten (school- en woonstraten)
  • erftoegangswegen die worden ingericht als verbindingswegen
  • ?

Vindt u dat wij overdrijven, of staat u achter onze actie? Wil u er zelfs een volgende keer bij zijn om mee actie te voeren? Laat het ons weten via 'contact' in het linkermenu.

17 september 2011