Verkeersproblemen Ranst, Emblem, Oelegem: veel ideeën op infoavonden

15 September 2012

Verkeersproblemen Ranst, Emblem, Oelegem: veel ideeën op infoavonden

Na kwamen we ook samen met de inwoners van de andere deelgemeenten. Want ook daar hebben de mensen steeds meer te lijden onder de verkeersdruk, het fijn stof, de gevaarlijke snelheid, het gebrek aan politiecontroles, het vastlopen van het verkeer.Broechem

We wilden met de mensen van gedachten wisselen: welke zijn de specifieke problemen per deelgemeente, en wat vinden ze van onze ideeën om die op te lossen. Zowel op onze avond in Ranst (met ook de inwoners van Emblem) als op die in Oelegem konden de aanwezigen het waarderen dat wij niet alleen met de verkiezingen bezig zijn, maar dat we ook gewoon blijven doorwerken aan de problemen in Ranst.

We begonnen met per deelgemeente een powerpointvoorstelling met foto's en straatplannen van de meest prangende problemen. Daarna legden we onze voorstellen op tafel om daar iets aan te doen. Vervolgens was het de beurt aan de zaal om eigen ideeën over dat alles te formuleren.

Zo kregen we nog heel wat bijkomende waardevolle informatie, waar we zeker mee aan de slag gaan in de toekomst ? ofwel vanuit de oppositie zoals nu, of natuurlijk nog veel liever (en efficïënter!) als we genoeg stemmen krijgen bij de verkiezingen om deel te kunnen uitmaken van het nieuwe bestuur.

Een greep uit onze voorstellen en die van de aanwezigen in Ranst (+ Emblem)

 • Het nieuwe 'aanbod' van De Lijn voor Emblem: dramatisch. Groen interpelleerde daarover trouwens in de gemeenteraad. We haalden een (kleine) slag thuis: we konden alle partijen overhalen om eensgezind krachtig te protesteren bij De Lijn.
 • Ook Ranst en Broechem zijn slachtoffer van de ondoordachte inplanting van de kmo-zone in Oelegem. Het vrachtverkeer moet zich door de dorpskernen wringen. Ons gedurfd voorstel voor een omleidingsweg rond Broechem zou dat probleem ook in Ranst kunnen oplossen.
 • Iedereen akkoord met echte politiecontroles en pv's. Niet zoals nu: controles met heel hoge tolerantiegrens, dus met heel weinig pv's tot gevolg.
 • Akkoord ook met voorstel enkelrichting Gasthuisstraat en Lievevrouwestraat. Die laatste is nu een ramp, zeker voor rolstoelen, kinderwagens en fietsers. Middenstanders zullen protesteren maar - zoals elders ? achteraf snel inzien dat ze er enkel voordeel bij hebben.
 • Opletten met platforms en drempels: geluidsoverlast en trillingen. Met andere snelheidsremmende ingrepen én met controles zijn die echter niet nodig! Zelfde problemen doen zich echter ook voor bij slecht onderhouden wegdek. De vernieuwde Ranstsesteenweg toont alweer gebreken!
 • Een licht dat op rood springt als men te snel rijdt is heel efficiënt. Ook veel vraag naar camera's op flitspalen.
 • Oostmalsesteenweg is over hele lengte zeer gevaarlijk door snelheid, zeker als men van zijn oprit de straat oprijdt. Snelheid aan banden leggen.
 • De oude verkeerscommissie moet er opnieuw komen: meerderheid en oppositie die alle problemen bespreken in het algemeen belang, niet om enkelingen te plezieren zoals nu.
 • Algemeen besluit: de ingrepen die Groen voorstelt zijn geen spelletje 'automobilistje pesten',  maar zijn doordachte, noodzakelijke maatregelen: niet langer álles in dienst van Koning Auto!

 

Een greep uit de voorstellen van Groen en van de aanwezigen in Oelegem

 • De wegen indelen in categorieën volgens gebruik (doorgaand verkeer, erftoegangsweg, woonzone enz.), met daaraan gekoppelde weginrichting en snelheidsregime.
 • Problemen Oudstrijdersstraat: snelheid, gevaar. Voorstel: 30 km over hele lengte smal stuk. Idem voor Schildesteenweg. Maximum tonnage vrachtwagens wordt niet gerespecteerd ? want niet gecontroleerd. Eenrichting in Oudstrijdersstraat: te onderzoeken?
 • Men krijgt geen (of nietszeggende) antwoorden op klachten en voorstellen over verkeer. Sommigen krijgen elk  jaar dezelfde vernieuwde belofte: "We gaan dat zeker bekijken." Klinkt ons bekend in de oren. Tip: de meldingskaart gebruiken (website Ranst, infokrant).
 • Geen reactie van college op vraag overzetten schoolkinderen (Nieuwelaan). Onderzoeken om daar vrachtwagentonnage te beperken (zwaar verkeer afleiden vanaf Vincent Goossenslaan).
 • Brug Jozef Simonslaan over kanaal zou misschien verdwijnen ? klik hier voor meer info. Een nieuwe weg in het verlengde van Ter Straeten zou in dat geval het zware verkeer in de dorpskom kunnen afleiden. Problemen Oudstrijdersstraat zouden verdwijnen. Maar iedereen gaat akkoord met ons dat dit niet zomaar kan zonder raadpleging van de hele betrokken bevolking en zonder deftig onderzoek van de mogelijke nieuwe verkeersstromen. 

15 september 2012