Verbreding E313, 2de spoor, industriezone De Keer: verslag debatavond Groen

21 Maart 2012

Verbreding E313, 2de spoor, industriezone De Keer: verslag debatavond Groen

De Infomarkt van de overheid daarover, op 19 februari in Den Boomgaard, is voorbij. Maar Groen vond een infomarkt onvoldoende, wij hadden een echte hoorzitting gevraagd? en niet gekregen. Daarom richtte Groen op 8 maart  in, met meer dan honderd ongeruste mensen uit Ranst en Wommelgem. Hoe moet het nu verder?  een eigen discussieavond 

Waarover gaat het?

Het Vlaams Gewest en Infrabel willen investeren in meer verkeer in onze gemeente. De leefbaarheid van veel inwoners wordt bedreigd:

  • De E313 wordt verbreed tot 2 maal 4 en later 5 rijstroken tussen Wommelgem en Ranst. De door de Vlaamse regering geplande ENA-industriezone op De Keer hangt samen met deze verbreding.
  • De tweede spoortoegang komt in één van de twee onderzochte tracés langs Emblem. Zal er hinder zijn voor de omwonenden? Hoe schadelijk is een boortunnel voor de huizen en de hele omgeving?
  • Tussen Ekeren en Wommelgem komt er niet alleen een nieuw spoor, maar ook een nieuwe autostrade(de A 102).

De nieuwe snelwegen lopen door of vlakbij talrijke woonkernen, en groene buffers moeten eraan geloven. Het betreft de A 102 tussen Ekeren en Wommelgem en de ondertunneling van de R11 (R11 BIS) tussen Wommelgem en Wilrijk. De tweede spoortoegang voor de haven loopt eerst langs het tracé van diezelfde A 102. Verder, vanaf het rondpunt Wommelgem: ofwel in een lange tunnel onder Borsbeek, Vremde en Emblem naar Lier; ofwel in een tunnel langs de R11, en dan vanaf Mortsel langs lijn 15, afwisselend in een open of gesloten sleuf.

Vlaams parlementslid voor Groen Dirk Peeters leidde de avond in met een powerpoint presentatie over de drie projecten: E313, tweede spoor en de industriezone op De Keer. Daarna was er ruim de tijd voor discussie, vragen, afspraken. Jef Rombouts van Red de Voorkempen (op foto: vanuit de zaal, met micro) riep alle lokale comités op voor een nieuwe vergadering om de koppen bij elkaar te steken.

 

Standpunt van Groen: kies voor duurzame verkeersoplossingen!

Het Masterplan voor de mobiliteit rond Antwerpen is vooral een autoplan. De Lange Wapper is weg, maar het BAM-tracé dwars door de stad blijft. Nieuwe peperdure stukken snelweg verschuiven de verkeersdruk naar de randgemeenten. Groen pleit voor alternatieve, duurzame oplossingen.

Wij zijn voor meer verkeer over het spoor en minder vrachtwagens op onze wegen. Is een extra spoorlijn nodig door onze gemeente ? wat niet bewezen is - dan pleiten we voor een boortunnel die woonkernen voor honderd procent ontziet: dan krijg je minder hinder voor de omwonenden en schade aan kostbare groengebieden.

Maar éérst die 'vergeten' mogelijkheid onderzoeken: de ontsluiting richting Nederland, naar de Betuwelijn. Die ligt er al, loopt óók naar het Ruhrgebied, maar is nu totaal onderbenut.

Groen heeft de grootste moeite met die miljarden voor nieuwe auto-infrastructuur. Het is crisis. De totale kost van het Masterplan loopt nu al op tot 7 miljard. We willen onze kleinkinderen niet met torenhoge schulden opzadelen.

Het BAM-tracé heeft geen draagvlak bij de Antwerpse bevolking. Waarom is het Meccano-alternatief van stRaten-Generaal en Ademloos nooit eerlijk onderzocht? De A 102 en R11 BIS wentelen alle druk af op de rand - zonder echte oplossing: volgens het Vlaams Verkeerscentrum zou het verkeer op en rond de R11 (Krijgsbaan) dan niet eens afnemen. Nieuwe wegen trekken extra verkeer aan. Dat kan de rand niet dragen.

In Ranst wacht Groen bovendien al jaren op de ons al meermaals beloofde geluidsschermen voor woonkernen naast de snelweg.

 

Ons alternatief

Wij willen de bestaande wegen beter gebruiken en meer inzetten op openbaar vervoer, binnenvaart en fietsen.  

Hoe doe je dat? Schaf de tol op de Liefkenshoektunnel af: dat houdt vrachtverkeer weg van de Ring. Een slimme kilometerheffing kan op de Ring het verkeer sturen en wie toch vlak langs woonwijken rijdt zal meer betalen. Zet meer trams in tussen stad en rand: méér investeren dus, i.p.v. besparen op openbaar vervoer. Verder: brede fietsbanen tussen stad en rand en fietsringen tussen randgemeenten. Meer vervoer over het water, opwaardering van het Albertkanaal. En waarom geen lijndienst over de Schelde?

Blijft de Vlaamse regering bij het BAMtracé, de A 102 en de ondertunneling van de R 11, dan zullen we dat met alle middelen bestrijden. Want dan wordt al het geld opgebruikt dat nodig is voor investeringen in duurzaamheid en leefbaarheid. Wij willen de Antwerpse mobiliteit op een ander spoor zetten.

 

Wat Ranst betreft:

  • De vierde rijstrook op de E313 komt er zeker. De vijfde rijstrook zou alleen worden aangelegd voor de ENA-industriezone op De Keer in Oelegem en Wommelgem. Maar ook als die er misschien niet zou komen, dan nog zou men nu toch al onteigenen langsheen de snelweg, voor die (eventuele) vijfde rijstrook.
  • Groen blijft de opoffering van de prachtige open ruimte op De Keer voor die industriezone compleet overbodig vinden. In de haven ligt nog heel veel industriegrond braak. En bij ons in Oelegem is het waanzin: het verkeer loopt vast en zal dat blijven doen, met of zonder bijkomende rijstroken. Is het niet hier, dan wel een paar kilometer verderop.
  • De boortunnel voor het tweede spoor zou onder woningen in Emblem komen, in één van de twee mogelijke tracés. Wij eisen absolute zekerheid dat de omgeving en zeker de huizen geen schade ondervinden. Die garantie hebben we momenteel níét. De vrees is ook dat een boortunnel zo duur zal blijken, dat de spoorlijn (deels?) misschien toch bovengronds zal komen.

 

En wat nu?

De plannen liggen ter inzage op het gemeentehuis, nog tot einde april. In deze fase van het hele project is er een eerste inspraakmoment, dat zeer belangrijk is. Echte 'bezwaren' zijn voor later, nadat het plan-MER (MilieuEffectenRapport) af is en de regering een keuze heeft gemaakt voor een van de beide spoortracés.

Maar nu kan elke burger 'opmerkingen' indienen: wat mag men bij het bestuderen van plan-MER niet over het hoofd zien, wat moet men óók bestuderen en lijkt voorlopig vergeten te worden? Klik hier voor de procedure.

Groen Ranst werkt aan een eigen lijst 'opmerkingen'. Begin april vindt u die terug op onze website: u kan daarmee de nodige inspiratie opdoen voor uw eigen opmerkingen. Doen! Het is belangrijk: in de latere echte 'bezwaren'-termijn kan men niets meer inbrengen buiten het plan om. De overheid redeneert namelijk dat burgers het plan dan maar op tijd met hun 'opmerkingen' hadden moeten laten aanvullen.

20 maart 2012