Veiliger verkeer Dorpstraat Emblem: Groene voorstellen

07 Februari 2014

Veiliger verkeer Dorpstraat Emblem: Groene voorstellen

Na onze ideeën om de  veiliger te maken, kwam op de gemeenteraad van januari de dorpskern van Emblem aan de beurt. doorgang van Broechem

De Dorpstraat in Emblem is nu een voorrangsweg. In alle andere dorpskernen van onze gemeente is dat niet het geval (buiten de N116, maar dat is een Gewestweg) en geldt overal de voorrang van rechts.

Dat was een bewuste keuze, want voorrangswegen nodigen uit om sneller te rijden. Bij een duidelijk aangekondigde voorrangssituatie van rechts rijdt men voorzichtiger. Om een of andere reden viel Emblem toen uit de boot.

Onze voorstellen

Om in het centrum van Emblem de verkeersveiligheid te verhogen stelden wij op de gemeenteraad drie maatregelen voor:

  • Afschaffen van het statuut 'voorrangsweg' voor de Dorpstraat; 
  • Zone 30 in de Dorpsstraat (van de Kloosterstraat tot de Ambelweg); 
  • Twee brede fietssuggestiestroken in de Dorpstraat om een visuele versmalling te creëren.

Het antwoord

  • Die voorrang afschaffen: dat zal in de verkeerscommissie bekeken worden; 
  • Zone 30? Nee, niet zinvol; 
  • Voor de fietssuggestiestroken wacht het college eerst af om de kwaliteit te kunnen beoordelen van dergelijke stroken elders in onze gemeente.

Onze reactie

Toch geen onverdeeld negatief antwoord dit keer. Anderzijds is het raar en eigenlijk wraakroepend dat de hoofdstraat in de dorpskern van Emblem geen zone 30 mag worden. Er rijden daar heel veel jonge fietsers, er is heel veel verkeer?  Moet er eerst een ernstig ongeval plaatsgrijpen?

Groen zal de komende jaren voortdurend nieuwe voorstellen blijven indienen om in de dorpskernen én daarbuiten de veiligheid te verbeteren.

6 februari 2014