Veilig fietsen in de Emblemseweg?

09 April 2010

Veilig fietsen in de Emblemseweg?

Naast de vernieuwde Emblemseweg ligt nu een fietspad. Dat eindigt zo abrupt als het maar kan. Voor veel dagelijkse gebruikers ligt het daarenboven aan de verkeerde kant wegens het hoge aantal zijstraten, en volgens verkeersspecialisten is het zelfs in feite overbodig. Want de Emblemseweg is een erftoegangsweg (= lokaal gemengd, rustig verkeer) en géén verbindingsweg voor snel verkeer. Zo staat het in het mobiliteitsplan.Als schepen van Verkeersveiligheid in het vorige bestuur heeft Willy Lauwers (Groen!) destijds nog mee de plannen uitgewerkt voor een autoluwe straat met veel snelheidsremmende maatregelen (plateaus, asverschuivingen, groene accenten enz.). Op deze vernieuwde landelijke weg voor gemengd verkeer was plaatselijk autoverkeer welkom, maar dan wel tegen maximum 30 km per uur.

Het nieuwe VLD/CD&V-bestuur heeft die plannen omgegooid. Snelheidsremmers werden geschrapt en er zou, enkel op het vernieuwde stuk, een apart dubbelrichtingfietspad komen - omdat de provincie wou subsidiëren.

Dat vernieuwde gedeelte  kreeg daardoor een weids uitzicht met een lang recht stuk, twee nietszeggende visuele asversmallingen  en  - op het einde - een flauw plateau aan de kruispunten: kortom een uitnodiging om snel te rijden. Het tweede, bochtige en smalle  gedeelte zonder fietspad, met groene hagen - waar gemengd verkeer dus regel is ? blijft zoals het is.

Hoge snelheden zijn nu 'normaal'  geworden in het vernieuwde gedeelte, en de landelijke weg dreigt gebruikt worden als alternatief voor de echte verbindingsweg Broechem - Emblem (de Broechemsesteenweg).

Het stuk 'gesubsidieerd'  fietspad eindigt in een haag, waar de fietsers zich dus plots - voor een bocht en achter een haag - in het gemengd  verkeer moeten begeven: erg gevaarlijk!

Groen! had veel liever dat geld en de eventuele subsidies aangewend gezien voor de echte ? gevaarlijke ? verbindingswegen, bv. de Oelegemsesteenweg.

Groen! vraagt ook meer gemeentelijke druk om eindelijk de gewestwegen eens aan te pakken: Oostmalsesteenweg, Massenhovensesteenweg, Antwerpsesteenweg. Het nieuwe vierjarenplan voor investeringen in fietspaden van minister Crevits is een gedroomde kans: hopelijk springt ons gemeentebestuur op die kar en kaart het bij de minister snel de dringende nood aan voor fietspaden op de gewestwegen door Ranst.

25 maart 2011