Tweewekelijkse rubriek ‘het gevoelige plaatje’

13 September 2012

Tweewekelijkse rubriek ‘het gevoelige plaatje’

Vandaag (13/9): Verwarring over afschaffing brug Jozef Simonslaan ? Keerbaan (Oelegem). Wil het schepencollege dat ze verdwijnt? Zonder inspraak of studiewerk? Groen Ranst las in een verslag dat "het schepencollege beslist definitief akkoord te gaan met de voorstellen van de NV De Scheepvaartom een verbindingsweg aan te leggen tussen de Vaartstraat en de rotonde aan de nieuwe brug Oelegemsesteenweg en de bouw van een fietsbrug als verbinding tussen de Jozef Simonslaan en de Keerbaan."

Dat verbaasde ons ten zeerste, gezien eerdere antwoorden die we kregen op onze vragen in verschillende gemeenteraden ? meer details daarover: klik hier.

Dus lieten we het punt nog maar eens op de gemeenteraad (10 september) zetten. We wilden weten waar dan de beloofde verkeerstellingen gebleven zijn, en de toegezegde raadpleging van de inwoners van Oelegem, de bestudering van de daardoor veranderende verkeersstromen, de toetsing aan het mobiliteitsplan?

Het antwoord was redelijk verbijsterend. Burgemeester Hofmans bleef in complete verwarring steeds weer opnieuw zeggen dat het niet om een beslissing ging, maar om een voorstel. Hoewel we dus lezen dat men wel degelijk beslist akkoord te gaan met het voorstel. De toren van Babel, bijbelse spraakverwarring, het was alsof we een andere taal spraken.

Foutief verslag, of een andere verklaring?

?Totdat een ander lid van het schepencollege er mee op de proppen kwam dat "het verslag toch niet goed de visie van het college weergaf". Had het college dus een verslag ten onrechte goedgekeurd? of niet (goed) nagelezen?

De hele zaak laat bij ons een rare nasmaak achter. Ofwel is het college het hierover onderling niet eens, ofwel gaat het inderdaad om een onoplettendheid. Ofwel? hebben wij met onze nieuwe tussenkomst het niet heropbouwen van de brug terecht opnieuw op de politieke agenda gezet, en zal het bestuur nu wél werk maken van degelijk onderzoek en van inspraak van de getroffen bevolking.

Dit blijven wij met argusogen opvolgen; het betreft immers een beslissing met zeer belangrijke gevolgen voor de verkeersstromen, die heel de bevolking van Oelegem aangaat en dus de nodige raadpleging en studiewerk vereist.

13 september 2012

 

"HET GEVOELIGE PLAATJE": elke dag fietst onze fotograaf langs mooie en minder mooie Ranstse wegen. Her en der legt hij beelden vast op de 'gevoelige plaat': iets dat verbetering verdient; kansen die het bestuur laat liggen; kleine en grote beleidsflaters. Kortom, dingen die 'gevoelig' liggen bij de mensen. Dan bezorgt hij de foto's aan Groen Ranst. Die zullen daar werk van maken, weet hij.

Voor de voorgaande 'gevoelige plaatjes': klik hier.