Tolerantiegrens snelheidsovertreders blijft onverantwoord hoog

02 April 2014

Tolerantiegrens snelheidsovertreders blijft onverantwoord hoog

Op de gemeenteraad van maart 2014 bleef de burgemeester vasthouden aan de onverantwoord hoge tolerantiegrens voor snelheidsovertreders.door de oppositie bijeengeroepen

Groen had cijfers van de politie bekeken en kon niet anders dan een aantal zeer verontrustende conclusies trekken. Stof genoeg voor een interpellatie.

Onlangs vonden er op Ranstsesteenweg (zone 50) snelheidsmetingen plaats door een meetbord. In een collegeverslag lazen we dat de politie de opdracht kreeg om de resultaten toe te lichten. Opmerkelijk, want zoiets gebeurt niet vaak tijdens een schepencollege. Daar moest dus wat aan de hand zijn, dachten we. Groen Ranst vroeg de resultaten van deze metingen op.

Gemeenteraadslid Luc Redig: "Het beeld dat we kregen over het rijgedrag in deze zone 50 was hallucinant: een topsnelheid van 117 km/uur en dagelijks metingen van meer dan 80 km/uur. Bovendien reed 15 % (!) van de chauffeurs daar meer dan 57 km/uur. Toch lazen we dat slechts 4,5 % van de chauffeurs bekeurd werd. Wat we vermoedden wordt bevestigd: in Ranst wordt te snel rijden veel te laks aangepakt."

Het is duidelijk... het Ranstse gemeentebestuur knijpt een oogje dicht voor een groot deel van de snelheidsovertredingen.

Gemeenteraadslid Lotte Van Camp: "Ook gingen in 2013 maar de helft van het aangekondigde aantal snelheidscontroles op die plaats door. Op deze manier neem je snelheidsbeleid toch niet ernstig?"

Groen Ranst plaatste dit item op de gemeenteraad van maandag 24 maart 2014.

Antwoorden van het college deugen niet

Luc Redig: "Schepen van Verkeersveiligheid Tine Muyshondt (CD&V) betwistte de cijfers niet, maar beweerde dat ze geen inspraak heeft in de toegepaste tolerantiegrens voor verkeersovertredingen. Een smiley-bord en enkele extra snelheidscontroles zouden wel volstaan. Totaal onjuist. Verkeersspecialisten constateerden na onderzoek dat smiley-borden enkel efficiënt zijn als ze worden gecombineerd met regelmatige snelheidscontroles met een lage tolerantiegrens. En van dat laatste wil het bestuur echt niet weten."

Lotte Van Camp: "Dat een gemeentebestuur geen invloed kan hebben op de tolerantiegrens voor snelheidsovertredingen weigerden wij te geloven. En burgemeester Lode Hofmans (Open VLD) moest ons gelijk geven. Er is wel degelijk een overleg met het parket. Maar hij vindt het niet nodig om de tolerantiegrens te verlagen. Moeten er eerst slachtoffers vallen in Ranst? Hoe valt het te rijmen dat 15 % van de chauffeurs een zware snelheidsovertreding begaat en slechts 4,5 % beboet wordt? Dat is toch een doorn in het oog voor iedere voetganger, fietser én buurtbewoner?"

Groen is daarover duidelijk: een mobiliteitsbeleid gaat uit van álle weggebruikers en een gemeentebestuur moet instaan voor de veiligheid van iedereen. Sensibiliseren is nuttig en nodig, maar als het echt de spuigaten uitloopt dient er opgetreden te worden. Deze lakse houding van ons bestuur zullen we de volgende jaren blijven aanvechten.

30 maart 2014