Speelstraten: voorstel Groen nu wél goedgekeurd

22 September 2013

Speelstraten: voorstel Groen nu wél goedgekeurd

Tof: ook vanuit de oppositie kan je nuttig werk leveren. Het college herbekeek ons idee van drie jaar geleden, dat toen nog zonder pardon werd afgevoerd. Op de gemeenteraad van 16/9 reageerde Groen tevreden, en konden we nog enkele nuttige aanvullingen meegeven. Groen Ranst om ook in onze gemeente mensen de kans te geven om tijdelijk hun straat in te richten als speelstraat. "Dat is eenvoudig te realiseren en het bevordert het sociale contact tussen de bewoners. Het is een slim alternatief als speelpleintjes ontbreken, en het vormt een aanvulling op de grabbelpas of de speelpleinwerking." Zo motiveerde Luc Redig in februari 2010 het groene voorstel. Maar toenmalig bevoegde schepen Nicole Damen (CD&V)

stelde 3,5 jaar geleden voorwas er allerminst voor te vinden: slechts één personeelslid op onze jeugddienst, niet haalbaar, je moet iemand vinden die verantwoordelijk wil zijn, het is meer dan enkel een hek neerpoten?

Niets dan voordelen

Na 3,5 jaar wachten is het nu dus toch zover. Weldra kunnen buurtbewoners -onder bepaalde voorwaarden- een aanvraag doen om een speelstraat in te richten. Groen is blij dat het nieuwe bestuur tot het besef is gekomen dat vele jonge gezinnen met kinderen geen speelplein in hun buurt hebben en dat kinderen door het autoverkeer nog moeilijk buiten kunnen spelen.

Gemeenteraadslid Lotte Van Camp: "Bewegen is voor onze kinderen essentieel. We keurden dit reglement dan ook met veel plezier goed. We hadden wel liever gezien dat speelstraten tijdens élke schoolvakantie mogelijk zijn, en niet alleen in de zomervakantie. Anderzijds konden we met Groen het bestuur ervan overtuigen om uitleenbare speelkoffers in het reglement op te nemen. Zo kunnen onze kinderen spelen met spelmateriaal waarover ze thuis niet beschikken."

Groen dringt er nu op aan dat onze gemeente een actief beleid gaat voeren rond de speelstraten: regelmatig erover communiceren in Ranst Info en op de gemeentelijke website; een eenvoudig aanvraagformulier voorzien; ook de uitleenbare speelkoffers zeker vermelden in de verschillende communicatiekanalen.

Lotte: "Dit is echt een belangrijke voortuitgang. Als jong gemeenteraadslid, leidster bij de jeugdbeweging en speelpleinbegeleidster volg ik het jeugdbeleid op de voet. Zo weet ik dat het voor jongeren niet altijd simpel is om te spelen in de eigen buurt. Daar komt nu eindelijk verandering in. Ik ben blij dat het bestuur ons vroeger weggelachen voorstel nu toch nog realiseert. Speelstraten zijn in heel Vlaanderen een succesformule en onze kinderen krijgen nu eindelijk de kans om nog eens te spelen op een veilig stukje speelstraat."

20 september 2013