Speelstraten inrichten? Te veel gevraagd…

28 Februari 2010

Speelstraten inrichten? Te veel gevraagd…

Wij vonden het een schitterend idee, wat we voorstelden op de gemeenteraad van 22 februari 2010, al zeggen we het zelf. In Ranst wonen veel jonge gezinnen met kinderen. In hun buurt is er niet altijd een speelplein of een plaats om veilig te spelen en te fietsen. Steeds meer auto's nemen de speelplaats in en maken de straat onveilig voor kinderen. Speelstraten zijn een goed alternatief. Kinderen kunnen zich dan een dag of enkele dagen in de vakantie ongestoord uitleven en speelstraten bevorderen het sociale contact. Ook tussen de ouders. Nodig is dan: - een gemeentelijk reglement (makkelijk over te nemen van de vele andere gemeenten die dit al wél doen) - soepele communicatie tussen bewoners (die dit aanvragen als initiatiefnemers) en gemeentediensten  - informatie in Ranst Info om dit aanbod bekend te maken, een folder met aanvraagformulier, de mogelijkheid om via internet aan te vragen, informatie aan het personeel (bv. straat tijdelijk afsluiten).De succesvolle voorbeelden elders bewijzen dat speelstraten een toffe aanvulling zijn op Grabbelpas en speelpleinwerking, waarvoor kinderen toch nog de eigen straat en buurt moeten verlaten. Het gaat uiteraard enkel om niet drukke doorgangsstraten. Maar het antwoord van het schepencollege was een grote teleurstelling: "Nee, onze jeugddienst is al overbezet met werk". Groen!Ranst betreurt dit ten zeerste. Misschien had de schepen niet goed begrepen wat speelstraten juist zijn: veel moeite kost dat toch niet, het zijn de mensen in de straat die het werk doen? Wij zetten u in elk geval aan om dit toch bij het bestuur aan te vragen. Misschien gaat het schepencollege er dan toch eens over nadenken?

(22 februari 2010)