Schrap ENA-industriezone op De Keer (Oelegem)

30 April 2012

Schrap ENA-industriezone op De Keer (Oelegem)

Vlaams parlementslid Dirk Peeters vraagt de schrapping van de ENA-industriezone op De Keer (Oelegem-Wommelgem). Dat lezen we in de lijst bij het komende plan-MER over de verbreding van de E313.  opmerkingen die ook hij i ndiende

Groen heeft de Vlaamse regeringsplannen voor een industriezone op De Keer altijd bestreden.

Het standpunt van Groen Ranst vindt u hier. Dat maakten we nog maar eens duidelijk in onze eigen opmerkingen bij het dubbele plan-MER. Dat zal enerzijds zal gaan over de verbreding van de autosnelweg tot vijf rijstroken, waarvan de vijfde voor die industriezone zou dienen; en anderzijds over de tweede spoorontsluiting voor de Antwerpse haven, waarbij één mogelijk tracé hinder kan veroorzaken aan woonwijken in Emblem, als de boortunnel onder die buurt komt.