RUBRIEK ‘HET GEVOELIGE PLAATJE’

13 November 2012

RUBRIEK ‘HET GEVOELIGE PLAATJE’

Vandaag (10/11) ? Dennenlaan: vaarwel bomen. Meer dan 160 mensen tekenden de voor het behoud van de straatbomen.  petitie

Groen Ranst had eerder al geschokt gereageerd op uitspraken onze schepen van Openbare Werken Nicole Damen (CD&V) in de pers. "Als je tussen bomen wil wonen, ga je beter in een bos wonen", zegde ze in een reactie op de protesten tegen de geplande bomenkap in de Dennenlaan.

Uit onze persmededeling:

"De schepen stelt dat 'het online ondertekenen van een petitie iets te gemakkelijk is'. Dat getuigt van weinig respect voor mensen die anders denken over groenbeleid en hun mening uiten. Ze waarschuwt voor een eventuele gasexplosie doordat boomwortels de leidingen raken. Volgens ons is dit nog nooit gebeurd in ons land.

Wij hopen dat het toekomstige bestuur zich distantieert van deze uitspraken en wél werk maakt van groene wijken. Straatbomen zijn van groot belang voor de leefbaarheid. Waar het echt niet kan, moeten groenaccenten voorzien worden. Bloembakken kunnen asverschuivingen creëren en de wijken verkeersveiliger maken.

Het is onaanvaardbaar dat het bestuur zegt een advies van het Agentschap voor Natuur en Bos te volgen. Het advies zegde wel om geen bomen aan te planten die eeuwenoud kunnen worden, omdat er onvoldoende zekerheid is over de ondergrondse wortelruimte. We gaan akkoord met dat onderdeel van het advies, maar het bestuur misbruikt dat om helemaal geen straatboom meer aan te planten. In de stedenbouwkundige vergunning van het Departement Ruimtelijke Ordening (RO) staat zelfs letterlijk dat een nieuwe aanplanting van de bomen noodzakelijk is om het groenbestand in de straat op punt te houden."

Op de gemeenteraad van 29 oktober

Niet alleen de bomen in de Dennenlaan, ook die in de Berkenlaan en de Lindenlaan (what 's in a name!) zouden mogelijk gerooid worden. Na onze eerdere - vergeefse - schriftelijke protesten brachten we het punt op de gemeenteraad.

Groen Ranst stelt voor dat het gemeentebestuur

  • een lijst maakt met geschikte diepwortelende straatbomen
  • aangepaste technieken hanteert,  zoals wortelgeleidingssystemen
  • voldoende grote plantgaten voorziet waar het kan
  • een groennorm toepast in nieuwe en bestaande wijken.

Ons inziens verdraait het college het advies van Natuur en Bos zodanig dat het een niet-heraanplant in alvast de Dennenlaan kan verantwoorden. Het bestuur moet daarenboven de tekst van de vergunning van Ruimtelijke Ordening wel degelijk interpreteren als een heraanplant. Dat stond voor ons vast nadat we zelf contact hadden genomen met diezelfde dienst RO.

Schepen van Openbare Werken Nicole Damen, antwoordde dat "niemand van Ruimtelijke Ordening een kijkje was gaan nemen in de Dennenlaan. En plantgaten in de Dennenlaan zouden het budget van de voetpaden van 200 000 naar 600 000 euro brengen".

Na vergeefse pogingen van onze gemeenteraadsleden om het bestuur te wijzen op het belang van groene, gezellige en leefbare woonwijken, meldde men plots dat we nog wel eens zouden kunnen opkijken van wat ze gaan doen. We rekenen er dus op dat er toch 'groene accenten' komen. Grote plantbakken met struiken kunnen voor asverschuivingen in de straat zorgen. Zeker geen overbodige luxe voor een straat met veel sluipverkeer tussen Kromstraat en Vaartstraat.

Maar nieuwe straatbomen in de Dennenlaan zijn uitgesloten. Groen was in september immers de enige partij die op de gemeenteraad tegen de geplande heraanleg van de voetpaden zonder straatbomen stemde. Groen Ranst zal ook in de toekomst steeds verder blijven werken aan gezellige, verkeersveilige straten met voldoende groen.

10  november 2012

"HET GEVOELIGE PLAATJE": elke dag fietst onze fotograaf langs mooie en minder mooie Ranstse wegen. Her en der legt hij beelden vast op de 'gevoelige plaat': iets dat verbetering verdient; kansen die het bestuur laat liggen; kleine en grote beleidsflaters. Kortom, dingen die 'gevoelig' liggen bij de mensen. Dan bezorgt hij de foto's aan Groen Ranst. Die zullen daar werk van maken, weet hij.

Voor de voorgaande 'gevoelige plaatjes': klik hier.