Positieve oppositie: het loont, voor Ranst

17 December 2014

Positieve oppositie: het loont, voor Ranst

Nieuwe voorbeelden: fietssymbolen op gevaarlijke straten en de regenboogvlag! Foto: op 17 mei, de jaarlijkse Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie, wapperde dit jaar wél de regenboogvlag. Vorig jaarweigerde het bestuur nog het aanbod van Groen Ranst om met dit symbool aandacht te vragen voor het verschijnsel homohaat en de sociale onwenselijkheid ervan.  Na Groen protest en een interpellatie, kwam er toch een opening en op de gemeenteraad van juni 2013 dienden we vier voorstellen in voor een gemeentelijk holebi-beleid. En die werden nagenoeg unaniem goedgekeurd. Sensibiliseren door de vlag uit te hangen was daar één van.

Dit jaar mocht de regenbloogvlag wél symbolisch uithangen

Groen Ranst zal nagaan of Ranst nu ook werk maakt van de andere drie: bekendmaking van holebifoon en van discriminatiemeldpunten, en gespecialiseerde informatie voorzien.

Lostraat en Kapelweg: fietssymbolen wijzen op gevaar

Op suggestie van Groen staan er nu extra fietssymbolen en de zogenaamde nieuwe 'sergeantstrepen' in de Kapelstraat en de Lostraat (zie andere foto's). Zo valt de mogelijke aanwezigheid van fietsers beter op. Ze fietsen tegen de richting in en dat is nu duidelijker voor automobilist.

Ook vanuit de oppositie is het dus lonend om positieve voorstellen te blijven lanceren i.p.v. louter kritiek te spuien.

We zullen er ook voor pleiten om deze sergeantstrepen aan te brengen in andere gelijkaardige straten.

24 mei 2014