Persmededeling: “Alle begrip voor de grieven van politie Zandhoven–Ranst (Zara)”

30 April 2012

In Gazet van Antwerpen verscheen op 26 april een artikel rond een mogelijke staking binnen de politiezone Zara. Groen gemeenteraadslid Luc Redig: "De werking van de politiezone dreigt in gevaar te komen omdat de federale overheid besliste om de subsidies voor twee agenten, ons toegewezen in het kader van het asielcentrum, in te trekken. Die twee vallen nu ten laste van het korps. De gemeenten Zandhoven en Ranst willen hiervoor geen geld ophoesten. Naar onze mening zijn deze twee agenten absoluut noodzakelijk en zelfs dan is er nog een tekort."Gemeenteraadslid Dirk van Nimwegen treedt hem bij: "Groen stelt al jaren tijdens de begrotingsdebatten in de gemeenteraad voor om het korps uit te breiden met twee agenten. Niet alleen om de extra taken met betrekking tot het asielcentrum in te vullen, maar ook om de volstrekt onvoldoende permanentie na 22 uur en tijdens het weekend op te vangen. Het college veegt onze voorstellen steeds van tafel. Wij stellen ons ook vragen waarvoor het geld dat de gemeente ontvangt in het kader van het asielcentrum, wordt aangewend. Alleszins niet voor een betere integratie van het centrum."

Luc Redig vult aan: "Iedere Ranstenaar kan zelf vaststellen dat het huidige korps onvoldoende kan optreden in het kader van verkeersveiligheid, maar ook in de bestrijding van overlast zoals sluikstorten en vandalisme. Controles in zone 30 gebeuren niet en de aanpak van wildparkeren en verkeersoverlast in woonzones nauwelijks. Totaal onbegrijpelijk is dat het bestuur onze voorstellen om GAS-ambtenaren aan te stellen (= eigen personeel dat 'gemeentelijke administratieve sancties' kan opleggen) van de hand wijst. Deze GAS-ambtenaren zouden voor een verlichting van het takenpakket van het huidige korps kunnen zorgen."

Groen Ranst roept het bestuur op om de vragen van de politiezone Zara ernstig te nemen en eindelijk te bekijken hoe snel extra personeel kan worden aangeworven. Wij zijn ook van mening dat het bestuur alles moet doen om op elk tijdstip de veiligheid binnen onze gemeente te garanderen. Het bestuur moet er ook voor zorgen dat het personeel in goede omstandigheden kan werken. Het is duidelijk dat het gebrek aan beleid en visie rond veiligheid in al z'n vormen leidt tot problemen.

28 april 2012