Open brief: alternatieven voor alarmkanonnen

19 Maart 2013

Open brief: alternatieven voor alarmkanonnen

In februari stuurde Groen Ranst een aan het college. Groen wil de belangen van de fruittelers verzoenen met de rust van de omwonenden. Moeilijk hoeft dat niet te zijn: er bestaan alternatieve oplossingen voor de alarmkanonnen met hun ellendige geluidsoverlast. Het college besliste onze overwegingen mee te bekijken, samen met die van de sector, als het reglement op de geluidshinder herbekeken wordt. open brief

Op verschillende gemeenteraden had Groen de voorbije jaren het probleem al op de agenda gezet. In oktober 2012 kregen we nog ten antwoord dat er gesprekken waren geweest met de betrokken telers en met getroffen buurtbewoners. En dat er een actualisering van het reglement gepland was.

Niet versoepelen, niet verstrengen: gebruik de alternatieven

Begin 2013 groeide onze vrees dat die herziening gewoon zou neerkomen op een versoepeling, omdat het huidige reglement in de praktijk gewoon niet nageleefd werd. Dat zou Groen de omgekeerde wereld vinden. Temeer omdat er eenvoudige oplossingen zijn. Er bestaan talrijke afschrikkingsmiddelen, die vaak zelfs beter werken dan kanonnen, want slimme vogels raken gewend aan dat lawaai.

Voorwaarde is dat de fruittelers die mogelijkheden leren kennen, een aanmoediging krijgen om er mee te experimenteren, en dat er een uitwisselingssysteem van de diverse middelen tot stand komt. Want ook aan een vogelverschrikker die maanden op dezelfde plaats staat raken vogels gewend, hoe zou u zelf zijn. Maar als er plots een vervaarlijk uitziende nep-uil zit te loeren op een stok (foto)? Of als er plots een rare ballon boven de bomen hangt, of?

Enkele citaten uit de brief:

"Groen vindt dat het gemeentebestuur de landbouwers in onze gemeente mag ondersteunen. De landbouw en fruitteelt dragen immers bij tot het behoud van het landelijk karakter in onze gemeente. Maar het gemeentebestuur moet ook oog hebben voor de problematiek van de veldkanonnen."

"Groen hoopt dat het gemeentebestuur niet kiest voor de eenvoudigste oplossing, nl. het versoepelen van het huidige reglement. Door op een creatieve manier de problematiek aan te pakken kan de hinder die heel wat inwoners ervaren, verminderd worden."

"Onze gemeente kan actief promotie maken voor alternatieve, mensvriendelijke afschrikmiddelen. Het gemeentebestuur kan samen met de landbouwers en fruittelers een ruilsysteem organiseren, zodat gewenning beperkt wordt. (?) Het subsidiëren van alternatieve, mensvriendelijke afschrikmiddelen lijkt ons een goede manier om landbouwers aan te zetten om hiervoor te kiezen."

"We staan ook achter een uitleensysteem dat door de gemeente georganiseerd wordt. (?) Extra aandacht op informatieborden kan gaan naar fruittelers die op een milieuvriendelijke manier werken of gebruik maken van mensvriendelijke afschrikmiddelen. We zijn ervan overtuigd dat hierdoor het imago van de sector verbeterd wordt."

22 februari 2013