Onze Groene Nieuwjaars-Hap: fotoverslag

21 Januari 2017

Onze Groene Nieuwjaars-Hap: fotoverslag

Lekker, gezellig en interessant was het op 29 januari in jeugdhuis Krejoel: op   mochten we vele nieuwe naast de vertrouwde oude gezichten verwelkomen.onze open nieuwjaars-Hap

 

Co-voorzitter van Groen Ranst Dirk van Nimwegen speechte over de wakkere burger: om een goed gemeentelijk beleid te voeren kan en moet een bestuur zijn burgers betrekken. Meteen een oproep aan die burger om zelf ook verantwoordelijkheid op te nemen en van zich te laten horen. Groen staat open om bezorgdheden, goede voorstellen en bekommernissen mee te helpen vertolken. 

Gastspreker Ingrid Pira ? Vlaams parlementslid voor Groen ? benadrukte het grote belang van lokaal politiek werk: "Blijf actie voeren, blijf voorstellen indienen, ze moeten en ze zullen wel naar ons luisteren. Jullie hier in Ranst hebben al heel wat kunnen binnenhalen, ik volg dat op jullie website!"?