Oelegem - brug over Albertkanaal: nog steeds vage antwoorden

23 Mei 2011

Oelegem - brug over Albertkanaal: nog steeds vage antwoorden

NV De Scheepvaart stelt voor om de brug, die verhoogd moet worden, niet te herbouwen maar te laten verdwijnen. Ons gemeentebestuur blaast warm en koud. Op de gemeenteraad van augustus vroegen wij opnieuw meer duidelijkheid, maar die kregen we nog altijd niet. Een nieuwe weg in het verlengde van de Ter Stratenweg zou in de plaats komen van de brug. Op de gemeenteraad van mei 2011 polsten wij het bestuur al een eerste keer over dat idee. Het antwoord was sussend: het is nog lang zover niet. Maar Groen! onderschepte een mail waarin het schepencollege letterlijk zegt "dit idee genegen te zijn". Hoe zit het dan eigenlijk? Een overzicht:Op 9 maart vond een vergadering plaats met NV De Scheepvaart. In het verslag las Groen!Ranst dat NV De scheepvaart voorstelt om deze brug NIET te herbouwen, en ter vervanging een nieuwe weg aan te leggen tussen het kruispunt Vaartstraat ? Ter Stratenweg en de nog aan te leggen nieuwe rotonde Vaartstraat ? Oelegemsesteenweg, aan de voet van de ijzeren brug, die vervangen wordt. NV De Scheepvaart zou de kosten op zich dragen.

De NV vroeg intussen naar het standpunt van het bestuur van onze gemeente over dat toch wel zeer ingrijpende voorstel. Daarom stelden wij op de gemeenteraad van 23 mei 2011 enkele vragen:

  • Heeft het bestuur reeds zelf een standpunt bepaald, en zo ja welk?
  • Zal het bestuur de bewoners hierbij betrekken?
  • Moet zulk een beslissing geen breed draagvlak bij de bevolking hebben om een fiat te krijgen?

Groen! vindt namelijk dat inspraak van de bevolking essentieel is, maar ook dat een eventuele nieuwe weg zeker geen waardevolle natuur mag innemen. Bijkomende industriegrond langsheen een nieuwe weg kan voor Groen! al helemaal niet. Als de brug moet verdwijnen, dan wenst Groen! een fietsersbrug op dezelfde plaats.

Het antwoord in mei luidde dat er nog heel veel moet onderzocht en afgetoetst worden: het was op dit moment niet meer dan een idee. Voor- en nadelen moeten onderzocht worden, voordat het college zich een mening kan vormen. De gevolgen voor ruimtelijke ordening én voor de verplaatste mobiliteit moeten eerst in kaart gebracht zijn. Pas dan kan het bestuur een antwoord geven. Ook aan het idee van een fietsbrug had het bestuur zelf al gedacht.

En áls er echt een nieuwe weg zou gepland worden, dan kunnen de inwoners ook bezwaarschriften indienen, zoals bij elk groot project. Ook zal dan een infovergadering plaatsvinden. 

Is het schepencollege voorstander of niet?

Het bestuur antwoordt korte tijd later echter aan NV De Scheepvaart dat Ranst het idee genegen is. Dat maakt ons ongerust. Daarom vroegen wij op de gemeenteraad van 29 augustus waar de inspraak van de bevolking blijft. Burgemeester en schepenen susten opnieuw: er is nog niets beslist, en wat wij gelezen hadden was niet waar: namelijk dat een fietsbrug op de plaats van de huidige brug geen prioriteit zou zijn, áls het plan doorgang zou vinden...

Wij onthouden dat er nog niets beslist is, maar we volgen dit dossier met argusogen op.

23 mei 2011 - aanvulling 29 augustus 2011