Nog hoop voor speelweide en groenaanplantingen Breughellaan?

04 Juli 2010

Nog hoop voor speelweide en groenaanplantingen Breughellaan?

Al in 2009 vond Groen!Ranst dat de mensen in de 'Nieuwe Wijk Van Dijk II' lang genoeg gewacht hadden en vroegen we het bestuur naar de stand van zaken. Toen zat alles muurvast. Dat is tot op heden nog altijd zo. In mei 2011 kwamen we dus opnieuw tussen. De inwoners van de "Nieuwe Wijk" Van Dijk II betaalden jaren geleden een aanzienlijke som geld voor groenaanplantingen in de Breughellaan en de Van Dijcklaan. Twee kavels werden daarenboven niet bebouwd om er een speelweide aan te leggen (zie foto). De speelweide en de groenaanplantingen zijn nog steeds niet uitgevoerd.Al in 2009 vond Groen! dat het wachten lang genoeg geduurd had. We vroegen op de gemeenteraad van februari 2009 de stand van zaken op. Schepen van Openbare Werken en Jeugd Nicole Damen (CD&V) antwoordde ons toen dat het enkel nog wachten was op de overdracht van de gronden aan de gemeente.

We zijn inmiddels meer dan twee jaar verder. Samen met de bewoners stellen we vast dat de groenaanplantingen én de inrichting van de speelweide nog altijd niet gerealiseerd zijn. Op de gemeenteraad van mei 2011 vroegen we daarom opnieuw de stand van zaken op rond de overdracht van de gronden door de verkavelaar aan de gemeente.

Het antwoord van het college was hetzelfde als twee jaar geleden?: de gronden zijn nog steeds niet overgedragen.

Groen! aanvaardt niet dat dit dossier ondertussen bijna 6 jaar (!) aansleept en muurvast zit.

Wij hebben het akelige voorgevoel dat men achter de schermen een spelletje speelt om uiteindelijk het speelpleintje op te doeken en nog twee extra kavels te verzilveren! De door de bewoners betaalde som voor de aanleg van groen ligt al 6 jaar weg te kwijnen in de gemeentekas, zonder dat er één boom werd aangeplant.

Wij zullen dit bestuur achter de veren blijven zitten tot de schepenen doen waarvoor ze verkozen zijn. Natuurlijk blijven we ook bij ons standpunt om een inspraakvergadering te plannen wanneer de gronden na jaren wachten dan toch ooit in handen van de gemeente zouden komen. Zo kunnen de buurtbewoners het groen- en speelpleinplan mee vorm geven.

23 mei 2011