Nieuwe Maasweg: de echte feiten

22 Maart 2023

Nieuwe Maasweg: de echte feiten

enkele feiten die iedereen moet weten alvorens te oordelen

In de pers verscheen een artikel over de “clash” tussen journalist Dirk Draulans en Groenschepen Luc Redig over de geplande Nieuwe Maasweg.

Die zou onnodig zeer waardevolle natuur en bos vernietigen, aldus Draulans in een facebookpost. Inwoners en organisaties zoals Natuurpunt, Greenpeace en Bos+ reageerden ook verontwaardigd, maar sommigen die de zaak beter kennen ook omgekeerd: met steunende argumenten.

Groen Ranst betreurt de foute voorstelling en wijst voor alle duidelijkheid naar enkele feiten die iedereen moet weten alvorens te oordelen:

 • Het “prachtig beschermd bosje” dat moet sneuvelen zijn in werkelijkheid een beperkt aantal bomen: van het 0,17 ha groot bosje zou slechts 250 m² (= 0,02 ha) verdwijnen: negen bomen.
 • Er zijn heel wat compenserende maatregelen voorzien voor fauna en flora, waaronder een pak méér nieuwe bomen en een corridor van gemengd groen (biodiversiteit) langs het hele traject.
 • De Nieuwe Maasweg loopt niet zoals geschreven werd dwars door een Natura 2000-gebied, maar ontziet net dat gebied.
 • De Nieuwe Maasweg is geen nieuw plan maar een oud mobiliteitsdossier van het vroegere bestuur, waar we als toenmalige oppositiepartij óók steeds voorstander van waren, als belangrijke maatregel voor de gezondheid en de verkeersveiligheid in de Vaartstraat én in twee dorpskernen. Oelegem en Ranst gaan gebukt onder het zwaar verkeer.
 • De Oelegemnaars hebben in een bevraging het afsluiten van de brug Jozelf Simonslaan afgewezen, ook omdat ze wisten dat deze nieuwe weg ging worden aangelegd, en dat die de verkeersdrukte in het centrum zal verminderen. Zelf wensen zij de ontsluiting naar Wommelgem te behouden.
 • Dat bepaalde bedrijven of industriële ontwikkelaars hier achter zitten en hun slag thuis halen is volkomen uit de lucht gegrepen. Groen stemde trouwens enkel in op voorwaarde dat rond de nieuwe weg nooit nieuwe industrie komt. Heel jammer dat door desinformatie groendenkende mensen tegen een bestuur -met Groen mee in de meerderheid- worden opgezet.
 • Een nieuw op- en afrittencomplex aan de Q8 voorstellen als alternatief voor de Nieuwe Maasweg is ten zeerste af te raden. De impact op de natuur zou groot zijn en het zou de rode loper uitrollen voor de realisatie van het ENA, waartegen we zeer gekant zijn. (Het ENA op de Keer is een plan van de Vlaamse regering om 200 ha open ruimte vol te zetten met industrie). Gelukkig is de realisatie van dit project hoogst onzeker. Het bestuur wil wel nu aan de slag met de Nieuwe Maasweg.
 • Er is niet over één nacht ijs gegaan: een studie rond de impact op de leefomgeving voor dieren zag geen negatieve invloeden, wellicht zelfs een positieve voor de vleermuizenpopulatie.
 • Het openbaar onderzoek (met de “gele plakkaten”) is intussen voorbij, het schepencollege bekijkt en beantwoordt elk bezwaar, bekijkt ook de ontvangen adviezen, en zal vervolgens een besluit treffen en erover communiceren.
 • Met Groen in het bestuur maken we veel werk van de aanplant van nieuwe bossen, drie ondertussen. We zetten in op ontharden en vergroenen. Het bestuur kocht het woonuitbreidingsgebied Millegemveld en zal er een landschapspark realiseren. Burgers worden gestimuleerd zelf bomen te planten.
 • De aanpak van de mobiliteitsproblemen in onze gemeente is een grote uitdaging en is, net zoals de bescherming van de natuur, belangrijk voor de gezondheid van onze bevolking. Het is niet altijd makkelijk beide te verzoenen. In het dossier van de Nieuwe Maasweg trachten we het juiste evenwicht te vinden.

Wij hopen hiermee duidelijkheid te hebben verschaft.