Nieuwe klimaatmaatregelen in Ranst

07 Januari 2021

Nieuwe klimaatmaatregelen in Ranst

Ranst in actie voor het klimaat: rioolbelasting, zonnepanelen, themaraad, veiliger verkeer, controle bouwovertredingen, … Eerder dit jaar ondertekende Ranst het burgemeestersconvenant: we willen met z’n allen 40% CO2 besparen tegen 2030. Ranst gaat voor een écht klimaatbeleid, met een ambitieus klimaatactieplan. De lopende acties van dat plan kunnen we nu al volgen op https://ranst.futureproofed.com – echt de moeite waard om daar eens een kijkje te nemen! Hieronder een greep uit de nieuwe klimaatvriendelijke maatregelen, die de vorige klimaatacties de laatste maanden kwamen aanvullen. Weg met de onrechtvaardige rioolbelasting Groen vindt betalen volgens verbruik rechtvaardiger dan een forfaitaire belasting, want zuinige gezinnen moesten ondanks hun duurzaam gedrag mee opdraaien voor wie niet duurzaam tewerk gaat. De rioolbelasting was tot nu toe immers een forfaitair bedrag per wateraansluiting. Een toeslag op de waterfactuur volgens verbruik biedt een eerlijker grondslag. De meeste gemeenten deden dat al en Groen Ranst stelde het vroeger meermaals tevergeefs voor. De gemeenteraad keurde nu eindelijk de vervanging van de rioolbelasting goed. Vanaf nu betaalt iedereen volgens verbruik en dus ook in verhouding tot de veroorzaakte vervuiling via de riolering. De opbrengst wordt integraal besteed aan nieuwe rioleringswerken; het rioleringsprobleem is in Ranst al decennia een groot probleem door schandelijke verwaarlozing in het verleden. Deze regeling is beter voor iedereen die duurzaam met drinkwater omgaat. Het is dus niet alleen eerlijk maar ook een milieumaatregel die het waterverbruik doet dalen, belangrijk i.v.m. de klimaatopwarming. ZonnepanelenIn november startte de plaatsing van zonnepanelen op de gemeentelijke basisscholen in Broechem en Oelegem en op de bib in Ranst. Ook bij KFC Broechem verschenen zonnepanelen. Telkens gebeurde dat in samenwerking met Zonnewind, het Burgerinitiatief Duurzame energie Zandhoven. Wie zelf geen geschikte woning heeft voor zonnepanelen kan zo toch meedoen aan onze klimaatplannen door te investeren en zo mede-eigenaar worden van de panelen. Klimaatschepen Luc Redig: "De opgewekte elektriciteit zullen we 100% plaatselijk verbruiken tegen een voordelig tarief. Zo wordt ons energieverbruik groener én goedkoper: de CO2-uitstoot daalt en er komt budget vrij voor andere openbare projecten." Themaraad klimaatDiezelfde maand kwam de nieuwe themaraad voor het eerst (online) samen: erg inspirerend, er zijn vele ideeën naar boven gekomen. De volgende keer gaat het over het thema energie. Zin om mee na te denken? Mee aan het roer staan van klimaatvriendelijke acties? Ideeën over hoe we de klimaatopwarming opvangen? Je kunt je altijd inschrijven via [email protected]. Klimaatvriendelijker wagenparkVanaf nu kiest ons gemeentebestuur voor klimaatvriendelijke voertuigen. Vanaf 2021 vervangen elektrische wagens, bestelwagens en lichte vrachtwagens de oudere klimaatbelastende voertuigen als ze vervangen moeten worden. Bouw- en andere overtredingenRuimtelijke ordening (bouwen, groenvoorziening, kapvergunningen…) is belangrijk om lokaal te werken aan het klimaat. Maar hier gaan mensen al eens in de fout, met bv. bouwovertredingen, kappingen zonder heraanplant, verharding waar het niet mag enz. Klimaatvriendelijk beleid handhaven door te controleren en te bestraffen is een zware klus. Ranst laat zich vanaf nu bijstaan door onze intercommunale IGEAN, dankzij intergemeentelijke verbalisanten en stedenbouwkundige inspecteurs die optreden bij overtredingen. Bomen en hagenMet de gemeentelijke samenaankoop-actie voor bomen samen met Regionaal Landschap De Voorkempen en de Behaag-actie voor hagen samen met Natuurpunt doen elk jaar weer méér mensen mee, ten bate van de biodiversiteit en het klimaat. VerkeersveiligheidMeer fietsen past in het klimaatplan. Maar het moet veilig kunnen. Met Groen in het bestuur maakt Ranst vooruitgang. Zoals op de Oelegemsteenweg, met de 50km/uur en de nieuwe paaltjes die de fietsers afschermen. Vooral de bocht over de E313 is nu veiliger. En na het fietspad van de Van den Nestlaan is nu ook dat van de Herentalsebaan klaar: nog eens 2600 m erbij om goed en veilig te fietsen.Ook veiliger verkeer doet meer mensen fietsen: goed voor het klimaat. Er reed veel zwaar vervoer door dorpskern Ranst. De gemeenteraad keurde in november op voorstel van schepen van Mobiliteit Luc Redig een beperking tot 3.5 ton goed. Zwaardere vrachtwagens volgen nu een omweg. Resultaat: veiligere dorpskern, woonwijken en schoolstraten. Sommige straten krijgen nu helaas meer zwaar verkeer te slikken, maar is er geen beter alternatief. Luc: “Als dit een succes blijkt, bekijken we ook de centra in de andere deelgemeenten.”