Nieuw bord: ook in Ranst

19 November 2013

Nieuw bord: ook in Ranst

Reeds op de politieraad van oktober vroeg Luc Redig (Groen Ranst), dat ook onze gemeente dit nieuwe verkeersbord snel zou invoeren. In Zandhoven en in Zoersel slaagde Groen er al eerder in om ? ook vanuit de oppositie - dit nuttige bord ingang te doen vinden. Het verkeerbord geeft aan dat een straat die doodloopt voor automobilisten, aan het einde wél doorgang verleent voor fietsers en voetgangers. Wie de straat in kwestie kent, weet dat natuurlijk wel uit ervaring. Maar mensen die met de wijk niet vertrouwd zijn, weten dankzij dit bord toch dat er achteraan de straat doorgang voor hen is. Vaak is dat dan een verbinding met andere rustige, veilige, 'trage' wegen ? uiterst geschikt voor voetgangers en fietsers.Op de politieraad kregen we de toezegging dat ook Ranst de mogelijkheden op het terrein zal onderzoeken. En op de gemeenteraad van november hoorden we dat ? na een gelijkaardige vraag van N-VA ? nog eens bevestigd worden. We zijn benieuwd naar de resultaten!

19 november 2013