Najaar en winter 2021: Groen in Ranst

30 Januari 2022

Najaar en winter 2021: Groen in Ranst

Hier een greep uit de talrijke realisaties van Groen in het gemeentebestuur van Ranst, die onze gemeente alweer wat groener, veiliger en socialer maakten. Op onze facebookpagina vind je een veel vollediger overzicht! Klimaat en natuur Ranst tekende het “Lokaal Energie- en Klimaatplan”. Met deze overeenkomst werkt Ranst de komende jaren met Vlaamse steun rond vier werven:  extra bomen, hagen, geveltuinen en natuurgroenperken energiebesparende renovaties en participatieve hernieuwbare energieprojecten ontharding en extra opvang/infiltratie van regenwater  deelsystemen, oplaadpunten en betere fietspaden. Was jij er ook bij, op het Eerste Klimaatfestival (16 oktober)? Zo’n 700 inwoners kwamen kijken, luisteren en bijleren, een enorm succes. De Ranstenaar ligt wel degelijk wakker van de klimaatproblematiek! Tal van organisaties toonden wat ze te bieden hadden rond duurzaamheid, energie, klimaatmaatregelen… Bij de stand van Avansa kon iedereen eigen ideeën opgeven om van Ranst een klimaatvriendelijke gemeente te maken. Alle voorstellen werden aan een wasdraad opgehangen zodat je ze kon vergelijken en liken. Avansa begeleidt in Ranst deze winter de werksessies waarin je kan meedenken rond het klimaat. Die sessies gingen/gaan rond klimaatvriendelijke mobiliteit, omgaan met groen en water, circulaire economie, en tot slot in februari rond klimaatbestendige wijken. Nieuw natuurgebied: de gemeenteraad van oktober keurde de samenwerking met een heel aantal instanties goed voor het ‘habitatherstel zomerklokje Leeuwerik’ achter de sportvelden van Emblem. Dat wordt een nieuw natuurgebied met Europese topnatuur. Het leefgebied van het bedreigde zomerklokje wordt hersteld. Vervuilde grond wordt afgegraven tot maainiveau, met een wal van 5m hoog. Zo zorgt deze sanering meteen voor een stuk moeras: een grote CO2-opslagtank en extra berging van water. Op 16 januari begon de aanplant van 1440 m² nieuw bos aan de Nierlenderstraat (Broechem), naast een reeds bestaand stukje bos langs het safifietspad. Schepen van Klimaat Luc Redig: "We kozen voor een gemengd bos met in de kern zomereik, kleinbladige linde en haagbeuk. Aan de bosrand komen spork en hazelaar, goed voor bijen en andere insecten." Sport, Jeugd en Cultuur Bewegen is gezond, elke stap telt. Ons gemeentebestuur met Annelies Creten als schepen van Sport zet Ranst in beweging! Ontdek Ranst te voet, en tel je stappen: 10 000 minstens per dag! Wegwijzers met het aantal stappen zetten je te voet op stap. Ook de kinderen zetten we (nog wat meer) in beweging, met het Springkastelenfestival Ranst op 19-21 november De Moervelden. Annelies: "Dat weekend willen we zoveel mogelijk kinderen, jongeren en ouders bereiken met een aangepast programma. Wat is er leuker dan genieten van een hangar gevuld met vele springkastelen?" Als schepen van Jeugd en van Onderwijs weet Annelies dat een stille studieplek nuttig is in de examenperiode. In Ranst zijn er in die weken plekjes ingericht voor studenten en scholieren. Annelies: "Enkele gemeentelijke lokalen kunnen door studenten gebruikt worden om samen te studeren. Voor veel van hen is dat leuk en motiverend. Ook het aanbod van Hof Zevenbergen juichen we toe." De dienst cultuur zorgde weer voor een fijn initiatief voor jong en oud, met “Dwalen met verhalen – Winterwonderland”. Goed voor wat kleur en licht in donkere dagen. Schepen van Cultuur Annelies: "Deze verhalenwandeling telt acht stopplaatsen, met telkens een vertelbord met een QR-code. Zo krijg je een spannend, griezelig of knotsgek verhaal te beluisteren. Er is een versie voor kinderen en voor volwassenen." Stappen door Broechem en tegelijk genieten van gedichten... : dat is de gedichtenwandeling tijdens de Poëzieweek (einde januari-begin februari 2022). Handelaars en inwoners stellen hun raam ter beschikking om Broechem op te vrolijken met gedichten. Ongetwijfeld zorgt dit laagdrempelig initiatief van de bibliotheek en de cultuurdienst voor een poëtische boost in Broechem. Verkeersveiligheid Zone 30 in de bebouwde kom: een grote stap vooruit! Met het gemeentebestuur volgen we - samen met zovele andere gemeenten - de “Stockholm Verklaring” (2020); dat is een wereldwijde aanbeveling om van 30 km/u de nieuwe standaard te maken in gebieden met gemengd verkeer. Zone 30 is in Ranst voortaan dé norm in dorpskernen waar voetgangers, fietsers en auto’s de weg delen. Groen  Ranst ijvert hier al tientallen jaren voor. Schepen van Mobiliteit en Verkeersveiligheid Luc Redig: "We willen dat onze kinderen veilig naar school kunnen fietsen en stappen, en dat alle inwoners met plezier de fiets pakken. Zones 30 - daar is het wetenschappelijk onderzoek het over eens, zorgen voor veel minder ongevallen. En als er toch iets gebeurt, dan zijn de gevolgen ook minder erg.” Schoolverkeer: de tonnagebeperking tot 3,5 ton in Rubenslaan / Moorstraat en Lostraat en Kapelstraat betekent een veel veiligere schoolomgeving voor De Springplank (Broechem). Een verademing voor de vele fietsers en stappers. De plannen voor een fietstunnel onder Ring van Lier liggen klaar. Die zal in het verlengde liggen van het safifietspad en de fietsers aanmoedigen via de tunnel de ring te kruisen in plaats van over te steken aan het gevaarlijke kruispunt Liersesteenweg - Ranstsesteenweg. In 2022 voorzien we met het gemeentebestuur een budget voor de studie van de herinrichting van dit kruispunt. Groen in Ranst: reeds halfweg onze bestuurstermijn Al drie jaar werken we om jouw gemeente mooier, groener, veiliger, gezonder én aangenamer te maken. Bekijk een leuk, superkort interview met: Luc Redig, schepen van Mobiliteit - Ruimtelijke ordening - Verkeersveiligheid - Milieu – Plattelandsontwikkeling en als Klimaatschepen bewaker van alle mogelijke collegebeslissingen i.v.m. hun mogelijke gevolgen voor het klimaat Annelies Creten, schepen van Onderwijs en Vorming - Bibliotheken - Jeugd en Speelpleinwerking - Cultuur - Feestelijkheden - Sport - Documentatie en erfgoed - Toerisme – Jumelage