Na jarenlange druk van Groen: Emblem verkeersveiliger

29 Maart 2017

Na jarenlange druk van Groen: Emblem verkeersveiliger

Oelegem, Broechem, Ranst, Emblem: Groen lanceerde keer op keer voorstellen voor veilig verkeer. Andere partijen steken in hun infoblad de pluimen op eigen hoed? Ach, u weet wel beter: ze pakken uit met ónze voorstellen. Dat zovelen die maatregelen zo goed vinden, maakt ons alleen maar blij. Hieronder de brief die wij in Emblem hebben rondgedeeld. Veiligheid op de N14 Beste bewoner, u heeft het reeds gemerkt: eindelijk is de maximumsnelheid op de N14 aan de basisschool verlaagd tot 50 km/uur. Dat was één van onze vele voorstellen om de hele N14 veiliger te maken, vooral voor fietsers en voetgangers. Ook onze andere voorstellen gaan er komen: reflectoren die duidelijker het fietspad aanduiden én beschermende paaltjes voor een betere afscheiding van de rijweg. Na jarenlange druk van Groen is het schepencollege ons dus gevolgd en hebben ze onze standpunten verdedigd bij het Agentschap Wegen en Verkeer, dat instaat voor die N14.


Foto: ook reflectoren en beschermende paaltjes zijn dus op komst, Hoog tijd, want gevaarlijke situaties vragen om een snelle aanpak! Blijven wachten op een definitieve heraanleg van de N14 - mét een beter en vrijliggend fietspad ? is inderdaad onverantwoord.

Veiliger dorpskern Emblem

Ook de dorpskern van Emblem wordt eindelijk veiliger, dankzij de ingrepen die we al in 2014 (!) voorstelden voor de Dorpstraat: een zone 30, een fietssuggestiestrook en de afschaffing van de voorrangsregel, wat trager doet rijden.

Verschillende andere politieke partijen kloppen zich nu op de borst? omdat ónze voorstellen er komen. Tja, zo gaat dat. U weet wel beter: Groen timmert al jaren aan de weg voor verkeersveiligere dorpskernen en zal dat blijven doen.

Fietsstraten

Twee jaar geleden vroegen we in de gemeenteraad om te kijken waar fietsstraten mogelijk en wenselijk waren. "Heeft geen zin, dat is enkel voor in steden", antwoordde het college. Ondertussen is de eerste fietsstraat een feit, in de Emblemseweg. De meerderheidspartijen pakken ermee uit. Maar zij mogen Groen en de inwoners die druk bleven uitoefenen dankbaar zijn. Groen vroeg intussen om nog extra fietsstraatsymbolen op het wegdek te schilderen en kreeg dat toegezegd. Want het moet over de hele lengte van de weg duidelijk zijn dat men zich in een fietsstraat bevindt, waar de fietsers voorrang hebben en auto's hen niet mogen inhalen.

Fietspaden in Ranst: vaak onveilig en oncomfortabel

Neem het tweerichtingsfietspad in de Dorpstraat: op veel plaatsen verzakt en oneffen, te smal; en dat is nog erger daar waar het overwoekerd is. Het gemeentebestuur ligt er allemaal niet van wakker. Het heeft de voorbije jaren nog geen enkel fietspad heraangelegd. Maar fietsers verdienen veilige én comfortabele fietspaden. Groen Ranst wil de situatie rechtzetten. Onze plannen liggen klaar en we zullen ze nog dit voorjaar indienen in de gemeenteraad.  

29 maart 2017