Gemeenteraad: laatste loodjes 2018

17 December 2018

Gemeenteraad: laatste loodjes 2018

Kort overzicht van de laatste tussenkomsten van Groen Ranst als oppositiepartij. Vanaf 2019 mag Groen mee Ranst besturen, samen met N-VA. Twee tussenkomsten: (oktober) Maaien van de wegbermen: een pleidooi van Groen om het bermdecreet overal goed na te leven. Want laat genoeg maaien en het maaisel wegnemen bevordert bloemrijke bermen, het verhoogt de soortenrijkdom en het veroorzaakt minder bermmaaisel. (december) Bij de verkoop van een stuk grond langs Oelegemsesteenweg (ten behoeve van een pompstation Borealis) stelde  Groen voor om de te vrijwaren rooilijn breder te voorzien dan de voorgestelde 6.50 m, m.a.w.: een bredere strook NIET te verkopen. Want ooit komt hier hopelijk een vrijliggend fietspad, en dan is 6.50 m (gemeten vanuit het midden van de weg) te weinig! Eén interpellatie (december): zeer gevaarlijke verkeerssituatie bij de bouwwerken hoek Kapelstraat – Lostraat Buurtbewoners en al wie er te voet of per fiets langskomt klaagt over de gevaarlijke situatie ter plaatse, door de kraan, de smalle doorgang, de vrachtwagens. Groen stelde talrijke vragen en deed voorstellen voor verbetering. De schepen beaamde de ontoelaatbare onveilige situatie en somde op wat het college al allemaal had besproken met en opgelegd aan de aannemer: "We hebben alles gedaan wat volgens ons mogelijk was en het beste was. Omleidingen voorzien is niet zo simpel: dan krijg je weer elders de nodige problemen."