Kurt vervangt Lotte in de gemeenteraad - Groen sterk naar verkiezingen!

16 September 2017

Kurt vervangt Lotte in de gemeenteraad - Groen sterk naar verkiezingen!

Persbericht: Kurt De Belder vervangt Lotte Van Camp in de gemeenteraad Lotte Van Camp, bij haar verkiezing (2012) één van de jongste gemeenteraadsleden van Vlaanderen, neemt na bijna vijf jaar afscheid van Ranst en de Ranstse politiek. Zo gaat dat soms met jonge, net afgestudeerde jongeren die later andere oorden opzoeken. Lotte wordt opgevolgd door Kurt De Belder. Hij maakt al twaalf jaar deel uit van de Groenen van Ranst, is leerkracht in een Schotense basisschool en een fervent fietser. We wuiven Lotte uit in dankbaarheid voor haar jarenlange inzet. Kurt zal nog een dik jaar en met veel goesting de gemeenteraad vervoegen en samen met Luc Redig de Groen-fractie uitmaken, dit wil zeggen: intens oppositie voeren, to the point, opbouwend ? maar zeer kritisch voor het slappe en ongeïnspireerde Open VLD ? CD&V -beleid.

Groen Ranst groeit en bereidt met vertrouwen de volgende verkiezingen voor

Het vertrek van Lotte is zeker geen reden om bij de pakken te blijven zitten, integendeel. Het stijgend aantal actieve leden sterkt ons in de overtuiging dat we met een sterke lijst naar de verkiezingen van 2018 zullen trekken. Nieuwe, enthousiaste en jonge krachten, zoals Stefanie Gijsels (student geneeskunde), Joris Van Camp (jeugdconsulent) en Annelies Creten (Bachelor Gezinswetenschappen) komen onze lijst in 2018 al zeker versterken; vaste waarde Luc Redig zal ook dit keer de lijst voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen trekken.

Groen maakt inhoudelijk het verschil: voorbeelden genoeg in Ranst!

Oppositie voeren tegen een verkrampt bestuur met een krappe meerderheid die geen inspraak duldt: het is niet makkelijk. Maar de aanhouder wint. Onder de niet-aflatende Groene druk ging het bestuur in een aantal dossiers toch overstag. Meer zones 30 in de dorpskernen, speelstraten tijdens de vakantie, de eerste fietsstraten in Ranst, het behoud van de gemeentelijke basisschool in Ranst, het redden van de bomen in de Kasteeldreef?: het zijn enkele - weliswaar moeilijk bevochten - dossiers waarin Groen de hoofdrol speelde.

Zoals kon worden gevreesd heeft de huidige coalitie voor het overige nóg meer stilstand gebracht dan de vorige. Ranst moet vooruit en heeft nood aan een nieuw beleid en daaraan willen we mee bouwen.

Onze voorstellen zijn zeer duidelijk én we maken ze meteen concreet:

  • Een duidelijke keuze voor de zwakke weggebruiker met verkeersluwe dorpskernen en verkeersingrepen waar nodig.
  • De integratie van het OCMW in de gemeentelijke werking biedt kansen om een nieuw, vooruitstrevend sociaal beleid op poten te zetten, met een aangepaste dienstverlening.
  • Eindelijk een bouwcode met duidelijke regels over wat kan en wat niet. Meer aandacht voor behoud van het gemeentelijk patrimonium.
  • Een actief groenbeleid met onderhoud én uitbreiding van het bestaande groen, vooral bij de (her)aanleg van straten.
  • Een nieuw cultuurbeleid dat voor de verandering dit keer wél een visie aan de bevolking voorlegt.
  • Een andere ruimtelijke ordening: iedereen gelijk voor de wet, en meer aandacht voor de? toenemende waterproblematiek in sommige delen van onze gemeente.
  • Inspraak mag geen dode letter blijven. Wijkbudgetten en aanmoedigen van nieuwe ideeën in ?buurten en straten.

Groen werkt hard aan een nieuwe en betere toekomst voor onze gemeente. Met een vernieuwde lijst en een inspirerend programma, dat een heel ander Ranst voor ogen heeft, geven we een voorzet richting gemeenteraadsverkiezingen 2018.

15 september 2017 - Voorzitter Groen Ranst Dirk van Nimwegen - [email protected]