HOGERE RIOOLBELASTING? HET KAN SOCIALER EN DUURZAMER

26 Februari 2015

HOGERE RIOOLBELASTING? HET KAN SOCIALER EN DUURZAMER

Ook geschrokken van de hogere rioolbelasting? Groen Ranst wil de bijdrage van de Ranstenaars voor de kosten van ons afvalwater op een andere manier doorrekenen. Het gemeentebestuur koos voor een hogere rioolbelasting, Groen Ranst kiest voor een ándere bijdrage. Nu moet elk gezin exact hetzelfde bedrag betalen, of je alleen woont of in een gezin van vier, of je veel verdient of weinig, maar ook: of je veel water verbruikt of minder. Groen Ranst

heeft al op verschillende gemeenteraden een lans gebroken voor een alternatief voor deze onrechtvaardige en onlogische belasting. Het stond ook bij de beleidsprioriteiten die Groen aan het bestuur voorstelde in het begin van de nieuwe legislatuur in januari 2013. Het bestuur wil er echter niet van weten, integendeel: de factuur voor rioolbelasting wordt nog verhoogd.

Wat stelt Groen dan in de plaats voor?

Omdat een gemeente inkomsten moeten binnenkrijgen, in dit geval voor de kosten van het afvalwater, stellen we voor om deze sociaal onrechtvaardige rioolbelasting te vervangen door een hogere gemeentelijke saneringsbijdrage op de waterfactuur. Dat is de bijdrage die gemeenten mogen heffen voor de aanleg en het onderhoud van rioleringen.

En hier zit het grote verschil: de waterfactuur is geen vast bedrag per gezin, maar is gekoppeld aan het waterverbruik. Een huishouden dat weinig water verbruikt, een alleenstaande, maar evengoed een zuinig huisgezin, zal dus automatisch ook minder saneringsbijdrage betalen aan de gemeente dan een grootverbruiker.

Momenteel is in Ranst die gemeentelijke saneringsbijdrage minimaal, de Ranstenaar heeft daardoor momenteel zelfs de laagste waterfactuur in heel Vlaanderen. Een hogere saneringsbijdrage, ter compensatie van de rioolbelasting, zou iedereen in één klap ook sterker stimuleren om zuiniger en dus duurzamer om te springen met ons drinkwater. Per saldo betaalt een grootverbruiker dan wat meer dan nu, een alleenstaande en/of een zuiniger gezin minder.

?

Maar waarom wil het bestuur hier niet van weten?

De gemeentelijke saneringsbijdrage mag volgens de Vlaamse regelgeving niet voor eender wat gebruikt worden door het gemeentebestuur. Zij mag alleen maar dienen voor de aanleg en het onderhoud van rioleringen, kleine waterzuiveringsinstallaties en grachten, kortom alles wat met de afvoer van water te maken heeft. De opbrengst van een rioolbelasting mag daarentegen wél voor eender wat gebruikt worden en is dus gewoon een ordinaire algemene belasting.

Het bestuur wil zelf over het gebruik van de opbrengst kunnen beslissen en blijft dus kiezen voor een - hogere ? onlogische, oneerlijke, niet-duurzame rioolbelasting.


Groen blijft pleiten voor de vervanging van de rioolbelasting door een hogere saneringsbijdrage op de waterfactuur, zodat grootverbruikers zwaarder belast worden dan mensen die weinig water verbruiken. Zo bepaal je zelf wat je betaalt.

23 oktober 2014