Heeft het protest de machtige populierenrij De Voortstraat te Emblem gered?

18 November 2011

Heeft het protest de machtige populierenrij De Voortstraat te Emblem gered?

Groen! steunde het protest van de bewoners in de omgeving. Een majestatische rij van zeventien populieren vormt al sinds van oudsher een prachtige groene wegwijzer in het landschap. Moesten ze verdwijnen wegens 'kaprijp'? Groen! bracht het punt in september op de gemeenteraad. En wat bleek? Het bestuur had een kapvergunning aangevraagd "...om een unieke gelegenheid niet te laten voorbijgaan. De tuin van de pastorij wordt namelijk heringericht, het is dus nu of nooit. Want áls er ooit gekapt moet worden, dan zouden neervallende takken en stammen die nieuwe tuin in een ruïne herscheppen. En de bomen zouden nú al gevaarlijk zijn."Maar Groen!Ranst had andere argumenten: wij hadden de populieren vooraf door een boomspecialist laten onderzoeken. En ja, ze zijn 'kaprijp', maar dat is een puur economisch begrip, het betekent dat ze klaar zijn om als houtopbrengst te dienen. Dat is heel wat anders dan 'een gevaar vormen'. Integendeel, zei de specialist, ze kunnen nog decennia lang meegaan. Voor de veiligheid moeten ze dan wel eens een stevige onderhoudsbeurt krijgen, zoals elke populier. De brede kruinen uitdunnen, bijvoorbeeld.

Groen! vroeg daarom een andere aanpak door het schepencollege. Eerst de risico's voor de veiligheid door een specialist laten onderzoeken zoals wij dat deden, en ook kijken naar de waarde van een bomenrij in haar omgeving. In dit geval  gaat dat niet alleen over de landschappelijke waarde: wist het college dan niet dat elke flinke populier per dag wel 1500 liter water kan doen verdampen ? voor de hele rij komt dat neer op 25.500 liter, niet onbelangrijk in dit watergevoelig gebied!

We merkten ook op dat het kappen door een gespecialiseerde firma zeker veel duurder zou uitkomen dan een onderhoudsbeurt. En tot slot: ze staan in een zogeheten 'waardevol landschappelijk gebied': hun verdwijning zou dat aantasten. En de vraag is bovendien of de heel bijzonder knoteiken aan de andere kant van de weg, bij het omhakken geen onherstelbare schade zouden oplopen.

Schepen voor Groenvoorziening Stan De Schutter slikte even na al die argumenten, en zei dat er nog niets beslist was. Men zou eerst het resultaat afwachten van de aanvraag bij de hogere overheid voor een kapvergunning.

Bomen definitief gered?

In oktober hield het schepencollege over de bomen een infovergadering voor de buurt. Groen gemeenteraadslid Dirk van Nimwegen was ook aanwezig. Hij herhaalde alle argumenten om de bomen toch te behouden. Maar de kapvergunning van de hogere overheid was inmiddels toegekend.

Was het pleit daarmee beslecht en de strijd verloren? We vreesden het ergste.

Nee dus! Op 18 november bereikt ons het bericht dat de bomen toch niet zullen gekapt worden. Als dat bericht klopt, verdient het college een schouderklopje voor deze bocht van 180 graden: eindelijk luistert men eens naar argumenten van Groen! Ook de bewoners die in actie kwamen mogen fier zijn. Ze hebben meer succes dan de actievoerders op de De Keyzerlei in Antwerpen, helaas.

19 september 2011 + aanvulling 18 november 2011