Groen!Ranst blijft industriezone op De Keer verwerpen

13 April 2011

Groen!Ranst blijft industriezone op De Keer verwerpen

(opgelet: onderstaande tekst werd geschreven vóór de nieuwe inspraakperiode in april 2012 bij het plan-MER over E313 en tweede spoor, nadat het vorige  plan-MER over de industriezone op De Keer was vastgelopen!)nieuwe

Momenteel doen zich voor zover wij weten geen nieuwe feiten voor in de Vlaamse overheidsplannen voor een gigantische industriezone op De Keer (Oelegem-Wommelgem). De regering zit strop sinds haar MilieuEffectenRapport (MER) vastliep. Toch brengen wij ons standpunt nog eens in herinnering.

De prachtige open ruimte die teloor zou gaan en de zware gevolgen voor de bewoners en de landbouwers liggen ons te nauw aan het hart om het dossier lang in de vergetelheid te laten rusten.

De Vlaamse regering reed zich klem omdat uit het MER (MilieuEffectenRapport) bleek dat er geen oplossingen zijn voor de mobiliteitsproblemen die een nieuwe industriezone zou teweegbrengen. Daarom werden de plannen in maart 2010 voor minstens anderhalf jaar opgeschort en werden er twee bijkomende onderzoeken opgestart: één voor een tweede spoorontsluiting en één voor de E313. Pas als beide studies afgerond zijn zou het MER voor De Keer verder afgewerkt worden.

Standpunt Groen!

  • Om ons standpunt als Groen!Ranst nog eens te benadrukken, herhalen we voor u hieronder een van onze vele persmededelingen.
  • In de bijlage (zie onderaan) vindt u het dossier dat Groen!-provincie Antwerpen een tijdje geleden uitbracht over de mobiliteitsproblemen die de industriezone zou teweegbrengen.

We verwijzen ten slotte alle belangstellenden door naar de uitstekende website www.reddekeer.be voor alle details van dit netelige dossier.

 

Groen!Ranst verwerpt plannen industriezone op De Keer                   (persmededeling 12 december 2007)

Groen!Ranst heeft in de betrokken landelijke zone in Oelegem en Wommelgem nóóit een KMO- of industriepark gewild.

Toen de Vlaamse regering enkele jaren geleden beslist had dat hier, tussen het Albertkanaal en de E313, een zoekzone voor industrie zou komen, hebben de twee groene schepenen in het Ranstse college, gesteund door de toenmalige Open VLD- en NVA-schepenen, al het mogelijke gedaan om de schade te beperken. Want als de gemeente op de Vlaamse plannen niét zou reageren of álles botweg zou afketsen, dan had de gemeente de regering totaal vrij spel gegeven en zou alles boven onze hoofden heen beslist worden. Een totaal 'njet' zou capituleren zijn; daarom liever redden wat nog te redden valt ? voorzover we tenminste als gemeente hierin enig recht van spreken hebben: dát was de redenering.

Groen!Ranst slaagde er allereerst in om ook de andere partijen in het college te laten akkoord gaan met een sterke inperking van de zoekzone, en dat werd dan ook zo ingekleurd in het nieuwe 'gemeentelijk structuurplan'. Maar vooral eiste de gemeente tegelijk dat alle verkeer van en naar de industriezone enkel via een gesloten systeem met de autosnelweg mocht verlopen: geen enkel industrieel vervoer (meer) doorheen onze dorpskernen.

Die tweede eis maakt de industriezone in praktijk onmogelijk!

Zonder die twee voorwaarden was en is het antwoord van de gemeente Ranst duidelijk: géén bijkomende industrie! Vooral die tweede eis (het gesloten systeem) is belangrijk, want hij is bijzonder moeilijk te realiseren - zoniet onmogelijk, o.m. door Europese normen inzake bijkomende op- en afritten. De groene hoop was en is dan ook om via die vervoersvoorwaarde in feite de hele zone te laten schrappen.

Het hele idee is trouwens totaal onverantwoord: in de haven liggen nog duizenden hectaren industriegrond braak, in andere zones kunnen gronden gesaneerd worden, en vooral : hiér het bijkomende vervoer laten aansluiten op het al overvolle autosnelwegennet vlakbij Antwerpen leidt tot nog meer stilstaand verkeer: is het dát wat men wil?

En dan kwam daar nog het gevaar bij van een mogelijke inplanting van sevesobedrijven. Dat zet Groen!Ranst ertoe aan om met des te meer kracht het verzet tegen de industriezone te voeren, hopelijk gedragen door alle inwoners van Ranst en omliggende gemeenten. En hopelijk ook door het nieuwe college van burgemeester en schepenen, waar Groen!Ranst sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 niet meer in vertegenwoordigd is.

Groen!Ranst, 12 december 2007