GROENE VOORSTELLEN VOOR LIEVEVROUWESTRAAT EN DORPSKERN RANST

26 Februari 2015

GROENE VOORSTELLEN VOOR LIEVEVROUWESTRAAT EN DORPSKERN RANST

Consternatie op gemeenteraad november: Groen zwaait met voorstel om in Lievevrouwestraat enkelrichting in te voeren en verkeersveiligheid in hele omgeving te verhogen. In de week na de gemeenteraad kregen alle bewoners van de hele omgeving een brief van Groen (zie bijlage) in de bus met de Groene voorstellen. De gemeenteraadsleden en het schepencollege kregen op 17 november echter de primeur, die insloeg als een bom. Nu er werken aan de gang zijn is er noodgedwongen een tijdelijke enkelrichting ingevoerd en (bijna?) iedereen vindt dat het verkeer daardoor rustiger, ordelijker en veiliger verloopt. Groen vernam echter dat het schepencollege de dubbele rijrichting wil behouden bij de latere heraanleg van de straat, die momenteel bestudeerd wordt.

Niet zo verstandig, want Groen leest in het verslag van het studiebureau dat de vergelijking van de voor- en nadelen van enkel- of dubbelrichtingsverkeer overduidelijk is: enkele richting biedt meer parkeerplaatsen, meer plaats voor bomen, zitbanken, fietsenstallingen, bredere voetpaden, minder kans op foutief dubbel parkeren, betere doorstroming van het verkeer, en meer plaats voor de fietsers.

Enkelrichting sluit volgens Groen ook perfect aan bij het STOP-principe, dat bij werken en ingrepen de prioriteit legt bij 'Stappers en Trappers', gevolgd door het Openbaar en het Privévervoer. Of, met andere woorden: denk eerst aan de voetgangers en fietsers, in plaats van uitsluitend aan de automobilist. Ons voorstel komt overigens óók de automobilisten ten goede.

Groen stelt daarnaast ook voor: 

een onderzoek om de mobiliteit te verbeteren en veiliger te maken in en rond het hele centrum van Ranst, met extra aandacht voor de aanpak van sluipverkeer.

zone 30 in de hele dorpskern, met aandacht voor snelheidscontroles.

In alle ons omliggende gemeenten heeft men reeds gelijkaardige stappen gezet. De gevolgen waren onmiddellijk merkbaar: een aangename dorpskern trekt bezoekers aan en biedt een meerwaarde voor de handelaars in de dorpskern.

Groen kreeg ondertussen al ettelijke positieve reacties binnen en hoopt nu dat het bestuur oren heeft naar deze voorstellen. En ongetwijfeld staan die oren ook open voor wat de burgers, de kiezers, erover denken. Laat u horen bij het schepencollege: bel, mail of schrijf hen erover aan!

20 november 2014

BIJLAGEN:
lievevrouwestraat_en_omgeving.versie_peter_bis.pdf