Groene visie op nieuwe afvalregeling Ranst

13 Januari 2014

Groene visie op nieuwe afvalregeling Ranst

Vanaf 2014 verandert er heel wat voor de Ranstenaar, onder meer in de betaling. Groen kreeg talrijke vragen binnen en daarom zetten we hieronder onze eigen visie uiteen. De veranderingen in de huisvuilophalingregeling en de nieuwe werking van het containerpark komen van het huidige bestuur, waarvan Groen geen deel uitmaakt. En ze kwamen er zeker niet uit 'ecologische' overwegingen, maar omdat ze zijn opgelegd door Vlaanderen.Maar Groen heeft deze voorstellen wel mee goedgekeurd in de gemeenteraad, omdat ze grotendeels aansluiten bij onze visie en die is inderdaad: 'de vervuiler betaalt' ? met enige nuances.

'De vervuiler betaalt', maar ook: het ene afval is het andere niet

Je mag niet elke afvalfractie over dezelfde kam scheren. De ene fractie is heel vervuilend of kan niet worden gerecycleerd (restfractie, steenpuin, grof vuil, asbest), de andere kan wél worden gerecycleerd (groenafval, papier, glas enz.). Je moet het inzamelen van die verschillende soorten anders benaderen.

De verwerking van het restafval betaal je door de aankoop van de (nu nog) witte zakken, en dat vindt ondertussen iedereen normaal. Die prijs is al jaren dezelfde, maar we mogen niet vergeten dat die de reële ophaal- en verwerkingskost zeker niet dekt. Daarom zou het zelfs logisch zijn om de prijs van de witte (binnenkort: grijze) zak nog te verhogen, met als bedoeling: afvalpreventie stimuleren en belonen. Wie zuinig is op (rest)afval heeft minder zakken nodig, maar wie er slordig mee omgaat en er geen belang aan hecht, vervuilt meer en betaalt dus terecht ook meer naarmate de zak duurder wordt.

Het bestuur durft die onpopulaire maatregel niet invoeren, maar we mogen er zeker van zijn dat volgend jaar, na de verkiezingen in mei, heel veel gemeenten de prijs zullen verhogen. De kosten zijn immers hoog en alle gemeenten zitten krap bij kas.

Groenafval: 'de aanbieder betaalt'?

Er zijn voor het inzamelen van élke fractie, of ze nu recycleerbaar is of niet, altijd kosten. En die zijn nogal verschillend en kunnen o.a. voor groenafval hoog oplopen. Zo kost de inzameling van glas (brengmethode) en papier (veel in containerpark en maar af en toe huis-aan-huis) veel minder dan de tweewekelijkse inzameling van gft. Papier brengt dan ook nog geld op (afhankelijk van de marktprijzen).

Er is nog een factor: gft wordt gecomposteerd, maar dit compost is niet altijd veel waard en heel gevoelig aan vraag en aanbod. Voor deze fractie mag je dus in de toekomst eerder stellen 'de aanbieder betaalt'. Ook dat vindt Groen logisch. Immers: mensen met een grote tuin en grote stukken gazon bieden soms één of zelfs meer grote gft-containers aan, die allemaal moeten worden geledigd, en dat kost de gemeente (lees: ons allemaal als belastingbetalers) veel geld. Logisch dus dat die nu ook meer gaan moeten betalen.

Het gft-betaalsysteem zal anderzijds het thuiscomposteren stimuleren. Het is niet meer dan normaal dat personen die de moeite niet nemen om hun grasmaaisel tussen de planten te verspreiden of hun groenafval te hakselen, maar alles massaal aanbieden, daarvoor nu zullen moeten betalen, ook al gaat het om een recycleerbare fractie.

En wanneer u mee uw straat proper houdt?

Wanneer burgers zelf een handje helpen bij het inzamelen en aanbieden van bladeren van straatbomen die op de openbare weg zijn gevallen en eigenlijk door de gemeente moeten worden opgeruimd, dan is er een eenvoudige oplossing: bladkorven. Die zie je in heel veel gemeenten.

Tip: steek die bladeren in de toekomst niet meer in je eigen gft-container, maar vraag aan het bestuur om bladkorven te plaatsen in je straat.

Groen stuurde hierover een brief naar het college: "Er zijn nogal wat Ranstenaren die zelf, uit vrije wil, een deel van het openbaar domein onderhouden. Zij doen m.a.w. zelf wat de gemeente niet, of te laat doet. Ze ruimen de bladeren op in de herfst en maaien zelfs stukjes gazon wanneer daar het gras te hoog staat en ze verwijderen meteen het zwerfvuil. Wij vinden dat deze positieve instelling alle respect, maar ook steun verdient.

Het groenafval dat ze nu inzamelen en aanbieden als gft, zullen ze in de toekomst extra moeten betalen en dat lijkt ons wat veel gevraagd. Wij willen u daarom enkele vragen stellen en een paar voorstellen voorleggen. 

  • Wat is het standpunt van het bestuur i.v.m. inwoners die zelf, vrijwillig mee het openbaar domein onderhouden?
  • In veel gemeenten worden in de herfst bladkorven geplaatst. Zo kunnen bewoners alvast daar de pakken bladeren deponeren. Hoe staat dit bestuur daar tegenover?
  • Kan er worden overwogen vrijstellingen te verlenen of speciale containers of zakken ter beschikking te stellen van bewoners die de gemeente een handje helpen?
  • Indien er op deze vragen geen positief antwoord komt, hoe gaat de gemeente dit extra werk dan aanpakken?"

 Groen vraagt overgangsperiode oude witte zakken

Wie al vele jaren zorgvuldig met afval omspringt, heeft nu veel witte zakken opgespaard. En die zouden na mei 2014 niet meer mogen gebruikt worden? Dat vindt Groen een beetje een slag in het gezicht van wie zich zo hard heeft ingespannen. Daarom stuurden we aan het college de volgende brief:

"Nogal wat mensen contacteren ons met een - naar onze mening terechte - vraag rond de nieuwe regeling van de afvalinzameling. Wie immers een beetje ecologisch leeft, kan door preventie en recycleren zijn/haar afval behoorlijk beperken en zeker ook het restafval. (?)

Ondertussen hebben een aantal van deze mensen een voorraad restafvalzakken, waarmee ze in sommige gevallen nog járen gaan toekomen. In de nieuwe regeling mogen de huidige restafvalzakken nog tot einde mei 2014 worden aangeboden. Daarmee wordt wie heel de tijd afval heeft voorkomen, behoorlijk gestraft.

Daarom stellen wij voor, om naar analogie met vorige gelijkaardige beslissingen, de uitdoofperiode voor de huidige restafvalzakken onbeperkt te houden of een regeling uit werken die verantwoord gedrag niet afstraft. Deze kleine wijziging aan het nieuwe reglement zou o.i. op grote instemming van de gemeenteraad kunnen rekenen. We stellen voor om ze aan de agenda van volgende gemeenteraad toe te voegen."

Het antwoord op beide voorstellen (bladkorven, langere uitdoofperiode) was negatief...

5 december 2013