Groen: witte afvalzak langer in gebruik?

28 December 2013

Groen: witte afvalzak langer in gebruik?

Wie altijd zuinig was met afval zit nu met een overschot dat niet opraakt. Na einde mei zijn die zakken niet meer geldig. Op de gemeenteraad van december stelde Groen voor dat ze minstens tot einde 2014 mogen dienen. En liefst tot ze helemaal opgebruikt zijn. Onze vraagNogal wat mensen contacteren ons met een - naar onze mening terechte - vraag rond de nieuwe regeling van de afvalinzameling. Wie immers een beetje ecologisch leeft, kan door preventie en recycleren zijn/haar afval behoorlijk beperken en zeker ook het restafval. (Er zijn trouwens veel Ranstenaren die geen pmd aanbieden omdat ze het gewoon niet kopen, maar dat terzijde).

Ondertussen hebben een aantal van hen een voorraad witte zakken waarmee ze soms nog járen toekomen. Maar in de nieuwe regeling mogen die slechts tot einde mei 2014 worden aangeboden. Daarmee wordt wie heel de tijd afval heeft voorkomen, behoorlijk gestraft.

Daarom stellen wij voor om, naar analogie met vorige gelijkaardige beslissingen, de uitdoofperiode voor de huidige restafvalzakken onbeperkt te houden of een andere regeling uit werken die verantwoord gedrag niet afstraft. Deze kleine wijziging aan het nieuwe reglement zou o.i. op grote instemming kunnen rekenen.

Het antwoord en onze reactie

Helaas: het bestuur wenste niet op het voorstel van Groen in te gaan, zelfs een iets langere uitdooftermijn komt er niet. Een échte goede reden daarvoor kregen we niet te horen.

Mensen die vlak voor de bekendmaking van de nieuwe regels nog een voorraad witte zakken hadden aangekocht, voelen zich bedrogen. Maar vooral: verantwoord ecologisch gedrag wordt niet beloond, integendeel.

Ook van bladkorven in straten met bomen wil het college overigens niet weten. Groen had dat systeem voorgesteld, dat goed werkt in vele buurgemeenten. Inwoners die de bladeren opkuisen op openbaar domein moeten toch niet gaan betalen voor hun vrijwillig werk? Maar nee dus, want volgens het college 'trekt dat ander afval aan' - een zeer zwak argument. Hoe zit het dan trouwens met de zogenaamde 'blikvangers'?

Wat Groen bijzonder ergerlijk vindt: deze onverzettelijkheid van het college zet het gezonde uitgangspunt van de nieuwe regeling compleet in de schaduw, namelijk het principe 'de vervuiler betaalt'. Want afval meegeven kost inderdaad geld aan de gemeenschap. De ene soort afval al meer dan de andere.

Voor een meer volledige visie van Groen Ranst op het afvalbeleid: klik hier.

18 december 2013