Groen wil politiek in Ranst wakker schudden: lijstvorming - speerpunten

02 Augustus 2012

Groen wil politiek in Ranst wakker schudden: lijstvorming - speerpunten

De gemeenteraadsverkiezingen naderen. In de kranten kon u het al lezen: Groen Ranst gaat met als en

Luc RediglijsttrekkerDirk van Nimwegen als lijstduwer naar de gemeenteraadsverkiezingen. Hieronder ook een blik op onze speerpunten.

Luc Redig en Dirk van Nimwegen (resp. foto 1 en foto 2), onze huidige twee gemeenteraadsleden, hebben de afgelopen jaren het Open VLD?CD&V bestuur keer op keer het vuur aan de schenen gelegd. Als enige actieve oppositiepartij heeft Groen steeds relevante vragen gesteld en concrete voorstellen gedaan, met als doel het ingedommelde bestuur tot enige actie aan te zetten. Soms leidde dat tot resultaat, maar meestal veegde het college de voorstellen van tafel of verzandde het in wazige beloften.

Tijd voor een politieke switch in Ranst!

Na zes jaar stilstand wenst Groen een radicale switch naar een actief beleid dat inzet op concrete verandering ten bate van álle Ranstenaren. Geen loze slogans, onze speerpunten zijn duidelijk:

1. Groen werkt aan een verkeersveilige gemeente en leefbare dorpskernen

a.  Verkeersveiligheid moet opnieuw een topprioriteit worden

Het toenemende verkeer is in al onze dorpskernen een steeds groter probleem. Groen wil ingrepen die de verkeersveiligheid en leefbaarheid verhogen in álle dorpskernen:

  • de doortocht van de N116 door de dorpskern te Broechem (daarover gaat onze infoavond op 13/6 - zie 'agenda')
  • de schoolomgeving te Emblem (gevaarlijke oversteek Oostmalsesteenweg)
  • de problematische verkeerssituatie in de O.-L.-Vrouwestraat, Schoolstraat en de Gasthuisstraat te Ranst
  • de toenemende verkeersdruk doorheen de dorpskern te Oelegem.

b.  Twee politieagenten die enkel werken rond verkeersveiligheid (sensibiliseren, controleren, handhaving).

 2. Groen werkt aan een duurzame gemeente

 a.  Milieusubsidies herschikken: voorrang aan isolatie en energiescans

De gemeentekas puilt niet uit. En zonnepanelen zijn nu veel goedkoper. Als we moeten kiezen, dan vervangt Groen de premie voor zonnepanelen door premies voor isolatie en voor een energiescan ? met voorrang voor de minder kapitaalkrachtige burger.

b.  Afvalverwerking kost de belastingbetaler heel wat geld. Groen wil inzetten op campagnes om afval te voorkomen en wil werken aan een afvalbeheer in functie van 'de vervuiler betaalt'. Zuinig omspringen met afval en water moet financieel aantrekkelijk gemaakt worden.

c.  Het is de gemeente die het lokaal ruimtelijk beleid stuurt, niet de privé-ontwikkelaars.

  • Er dient duidelijkheid te komen in wat wel en niet kan gebouwd en verbouwd worden.
  • Woonwijken moeten gezellig zijn. Toekomstige en bestaande woonwijken hebben recht op groenaanplantingen en mogen geen grijze wijken worden.

 d.  Ranst moet op termijn een klimaatneutrale gemeente worden.

  • De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door iedere beleidsdaad te toetsen aan de impact op het milieu
  • én ze helpt burgers om milieuvriendelijk te handelen.

 

 3. Groen werkt aan een sociale en solidaire gemeente

 a.  De gemeente realiseert de oprichting van een Sociaal Huis.

Hier kunnen inwoners terecht met al hun vragen rond welzijn.

b.  De gemeente breidt het cultureel aanbod uit in de bestaande gemeentelijke zalen.

 4. Groen werkt aan een gemeente voor iedereen

 a.  Een goede en snelle dienstverlening aan de burger is van groot belang.

Het gemeentehuis moet open zijn op uren die passen voor de meeste inwoners én er moet werk gemaakt worden van een volwaardig E-loket.

b.  Onze gemeentelijke lokalen moeten beschikbaar zijn voor iedereen en het bestuur maakt de mogelijkheden regelmatig bekend om een efficiënte benutting te verkrijgen.

c.  Het bestuur neemt een waardige houding aan tegenover mensen die tijdelijk in onze gemeente verblijven.

d.  Inspraak door burgers van bij het begin van een project, zodat genomen beslissingen een groter draagvlak hebben.

 

En na de verkiezingen...?

Mocht Groen in een coalitie stappen, dan zal dit leiden tot een bestuursakkoord dat prioritair ingrijpt op het vlak van verkeersveiligheid, met doortastende ingrepen in alle deelgemeenten.

Groen heeft onderbouwde voorstellen en zal die in haar programma opnemen en de Ranstenaar hierover informeren. Geen breekpunten, wel een aanzet voor een inhaalbeweging.

Na zes jaar immobilisme is het tijd voor beweging.

Augustus 2012