Groen Ranst zet in op verjonging: Lotte Van Camp, 18 jaar jong: gemeenteraadslid!

25 Januari 2013

Tijdens de voorbije verkiezingscampagne formuleerde Lotte het zelf als volgt: "Men zegt soms dat jongeren niet wakker liggen van politiek. Wel, ik doe dat vast en zeker wél - en lang niet als enige jongere! Samen met mijn vrienden zie ik bij Groen heel veel punten waar we het mee eens zijn. Onder meer rond jeugdbeleid. Daarom sta ik op de lijst, als oproep om voor onze groene lijst te stemmen!" ? En ze werd meteen verkozen, van op de negende plaats, met 251 voorkeurstemmen. Tijd voor een kennismaking met ons kersvers gemeenteraadslid.Lotte: "Ik studeer politiek en sociale wetenschappen in Leuven. De belangstelling voor politiek was al gegroeid tijdens mijn opleiding humane wetenschappen in het middelbaar. Ik kwam in aanraking met de verschillende politieke partijen en zo ontstond een grote sympathie voor Groen (toen nog Groen!)."

Wij weten dat andere partijen ons met een zekere afgunst bekijken omdat wij jou als jongere konden overtuigen. Waarom koos jij net onze partij?

"Sommige kennissen vinden dat politiek belachelijk is of vinden dat ik de verkeerde partij heb uitgekozen, maar ik ben er zeker van dat ik de juiste heb gekozen. En de meeste vrienden reageerden positief. Mijn ouders zijn trots op mij, en ook mijn broer en mijn zussen, denk ik toch... Groen had en heeft in Ranst dan ook een schitterende ploeg met slimme, realistische voorstellen om het verschil te maken. Wat ons, jongeren betreft: meer en betere fietspaden, een écht fuifbeleid, voorzieningen per deelgemeente en nog veel meer?"

Welke specifieke inbreng kunnen we van jou verwachten?

"Ik vond het belangrijk dat er wat jong volk in 'de politiek' van Ranst kwam. Ik zit in de Chiro, sta op het speelplein en ben jong. Dus ken ik de noden van de jongeren maar al te goed! Waar ik mij vooral op ga toespitsen is uiteraard jeugd, maar er zijn nog veel andere domeinen die ik belangrijk vind: het sociale in het algemeen, cultuur, duurzaamheid, een aangename woonomgeving,..."

In Ranst heerst vaak de kleine naargeestige dorpspolitiek. Hoe viel het mee, die eerste kennismaking met het 'grote werk'op 2 januari?

"De eedaflegging viel goed mee. Ik werd eerst wel wat zenuwachtig toen ik hoorde hoe andere verkozenen over hun woorden struikelden bij hun eedaflegging. Ik kreeg schrik dat ik ook zou blijven haperen maar het is me toch mooi gelukt!"

En, inmiddels op de eerste 'echte' gemeenteraad op 21 januari, aarzelde Lotte niet om al in te haken op een tussenkomst van het Vlaams Belang. Die ging over het plaatsgebrek van deVKSJ. Andere verkozenen des volks horen we nota bene op zes jaar tijd nooit aan het woord. Maar Lotte pleitte er al direct voor om gemeenschapsgebouwen en terreinen zoals scholen en speelplaatsen ook buiten de uren open te stellen meteen voor álle jeugdverenigingen.

De schepen antwoordde dat dit positieve groene voorstel 'meegenomen' wordt. Duimen maar dat dit geen ijdele belofte wordt.

Van Lotte Van Camp zullen we nog veel vernemen, in politiek Ranst. Hopelijk treden nog meer jongeren in haar voetsporen!

25 januari 2013 

(tweede foto: Lotte verzorgde samen met haar zuster op onze nieuwjaarsbrunch het muzikale gedeelte)