Groen Ranst (be)weegt

07 April 2022

Groen Ranst (be)weegt

Ranst beweegt, Groen wéégt in Ranst, met een flink aantal grote en vele kleinere realisaties.

Groen bestuurt Ranst met twee schepenen in het college, maar onze groep Groen Ranst is zelf ook in beweging.

Op 6 maart hielden we met Groen Ranst onze door corona uitgestelde nieuwjaarsreceptie. Onze LENTEBORREL 'IN DE GROENE WEEGSCHAAL' was hét moment om samen met een dertigtal leden en sympathisanten onze realisaties in de weegschaal te leggen en de balans op te maken na drie jaar meebesturen van onze gemeente. Algemeen besluit: er ligt al heel veel in de weegschaal, Ranst beweegt, Groen wéégt in Ranst, met een flink aantal grote en vele kleinere realisaties.

We wierpen ook een blik op de volgende drie jaar. We kunnen rekenen op een toffe, stabiele en veelzijdige groep mensen met elk hun eigen inbreng naargelang tijd, energie en talenten. Maar daar mogen gerust nog meer groenvoelende Ranstenaars bijkomen, oud én jong. Zin om mee te werken, ideeën en suggesties te leveren, problemen te signaleren, krantjes te bussen, erbij te zijn op ons volgende feest? Mail naar [email protected] of vul bovenaan het menu “doe mee” in.

Bloemenzaadactie! Dit voorjaar vinden de bijna honderd gegadigden hun gratis zakje bloemenzaad voor de bijen in hun brievenbus. In totaal hebben we zo wel twee kilo zaad verspreid over alle deelgemeenten van onze gemeente. Wees er volgende keer in de herfst (opnieuw) bij als we dit initiatief herhalen – volg onze facebookpagina om tijdig in te schrijven!

Het staat het met de pijpleidingenstraat? Met Groen in het gemeentebestuur gaf Ranst een negatief advies voor het traject van de 45 m brede pijpleidingenstraat dat eventueel door onze gemeente zou lopen. Er zou in Ranst veel waardevolle natuur sneuvelen bij één van de drie mogelijke trajecten. Met Groen Ranst voerden we ook samen met Vlaams Parlementslid Staf Aerts actie (zie foto: dit bos is bedreigd!). Staf Aerts kon ons in maart tevreden melden dat, na de vele protesten in heel Vlaanderen en na zijn vragen in de commissie Leefmilieu, blijkt dat het project terug naar de tekentafel gaat, inclusief een aangepaste startnota – lees: inspraakprocedure.