Groen in Ranst, rapport eerste trimester 2022

07 April 2022

Groen in Ranst, rapport eerste trimester 2022

Ook de afgelopen maanden heeft Groen in Ranst dag na dag verder gewerkt aan een eerlijker, gezonder en menselijker Ranst.

Ook de afgelopen maanden heeft Groen in Ranst dag na dag verder gewerkt aan een eerlijker, gezonder en menselijker Ranst. Hieronder een kleine greep uit de vele voorbeelden. Veel meer vind je op onze facebookpagina.

Vooraf: heb je het leuke, superkorte interview met onze twee schepenen al bekeken? Klik daarvoor op hun naam hieronder:
Luc Redig, schepen van Mobiliteit - Ruimtelijke ordening - Verkeersveiligheid - Milieu – Plattelandsontwikkeling en als Klimaatschepen bewaker van alle mogelijke collegebeslissingen i.v.m. hun mogelijke gevolgen voor het klimaat
Annelies Creten, schepen van Onderwijs en Vorming - Bibliotheken - Jeugd en Speelpleinwerking - Cultuur - Feestelijkheden - Sport - Documentatie en erfgoed - Toerisme – Jumelage

Klimaat – natuur – verkeer

Meer bomen en natuur voor het klimaat! Met Groen in het college willen we tijdens onze bestuurstermijn minstens 15 000 nieuwe bomen in Ranst: zo'n 6 ha nieuw bos op 6 jaar tijd. De eerste bossen zijn al een feit: het Klimaatbos aan de Oelegemsesteenweg en een "compensatie"-bos aan de Nierlenderstraat (Broechem). En dit voorjaar hielpen enthousiaste Ranstenaars mee het Hutsebos aanplanten aan Ranstsesteenweg-Hutveld in Emblem. Het wordt een rijk bos met veel boomsoorten en extra biodiversiteit dankzij een nieuwe waterinfiltratiezone. In het najaar doen we er nog een bos bij en we blijven uitkijken naar nieuwe mogelijkheden.

We zijn ook blij met het samenwerkingsproject van onze gemeente met andere overheden voor het ecologisch beek-en valleiherstel langs de Molenbeek-Bollaak bij de Kleine Nete (foto hierboven). De kunstmatige recreatievijvers uit de jaren 1960-1970 maken plaats voor natte natuur en een meer natuurlijke beekloop, deels in een nieuwe, meanderende bedding.

Veiliger en gezonder verkeer! Hoe maken we de dorpskern van Oelegem verkeersveiliger en leefbaarder? Studiebureaus kunnen wijze plannen maken maar de inwoners hebben zelf óók nuttige ideeën en waardevolle meningen. Daarom kwam er een bevraging met een brede, wetenschappelijk verantwoorde steekproef. Enkele conclusies: het doorgaand verkeer is bijzonder hinderlijk, men rijdt te snel, en de brug van de Jozef Simonslaan moet open blijven. Conclusies die ons bestuur daaruit trekt: er komen nog meer maatregelen tegen doorgaand verkeer, een zone 30 in de hele dorpskern en absolute prioriteit voor Nieuwe Maasweg (= verlenging Ter Straten), ondanks de grote vertraging door externe problemen.

Fietsbeleid.
Het “Fietsrapport 2022” is duidelijk: de inhaalbeweging moeten we radicaal voortzetten.

Er is al heel wat gebeurd:

 • heraanleg fietspad Herentalsebaan en fietspad Van den Nestlaan
 • regelmatiger veegbeurten van alle fietspaden
 • Mollentstraat, Abelebaan, Maas en Moor/Laarstraat zijn nu autoluw
 • betere signalisatie fietsstraten
 • vrachtwagens geweerd uit de schoolomgevingen
 • minder verkeer door dorpskern Oelegem

De volgende stappen zijn gepland en/of intussen bezig:

 • zone 30 in de vier dorpskernen
 • sluipverkeer en doorgaand verkeer meer uit woonomgevingen houden
 • heraanleg fietspad Dorpstraat
 • vervangen van paaltjes Ranstsesteenweg

In het meerjarenplan staan ook nog:

 • heraanleg fietspad Zandhovensesteenweg
 • verlenging safifietspad tot Maas en Moor
 • heraanleg fietspad Schildesteenweg
 • heraanleg fietspad Vaartstraat
 • herinrichting Oudstrijdersstraat

En natuurlijk kijken we uit naar de resultaten van de heraanleg door het Agentschap Wegen en Verkeer om -eindelijk- veilige en comfortabele fietspaden te voorzien in Kromstraat – Massenhovensesteenweg – Broechemsesteenweg.

Cultuur – Jeugd – Onderwijs - Erfgoed

De restauratie van de molen van Oelegem is van start gegaan, met een coördinerende rol door het Kempens Landschap en dankzij 36 000 euro in de Ranstse begroting. Doel: het wiekenkruis herstellen en het vochtprobleem oplossen. (zie foto bovenaan dit artikel)

De oorlog in Oekraïne grijpt ons allen erg aan. Onze gemeente stelt acht sociale woningen ter beschikking als crisisopvang. Ook onze inwoners tonen solidariteit door opvang in hun eigen woning, en ook onze scholen nemen initiatieven. Het Engels kamp (Oostmalsesteenweg) werd opgegeven voor eventueel nooddorp.

Er komt schot in de nieuwe speelplek/ontmoetingsplaats in Broechem aan de Breughellaan. Buurtbewoners hebben mee hun ideeën kunnen geven voor het ontwerp: het wordt een avontuurlijke, natuurlijke speelplek waar het aangenaam toeven zal zijn. Regionaal Landschap De Voorkempen gaat er nu verder mee aan de slag. De werken starten in de zomer.

Op vraag van de inwoners komen er (meer) bomen op alle speelpleintjes en ontmoetingsplekken voor meer schaduw op hete dagen. Ondertussen plantten we reeds op vier plekjes inheemse bomen. Ook bij de herinrichting van enkele andere kleine speelplekjes én van de geplande nieuwe grote ontmoetingsplekken zal er veel aandacht zijn voor natuurlijk groen.

De gemeentelijke basisschool 'De Driehoek' in Oelegem ging dit schooljaar van start met nieuw modulair meubilair en met aangepaste didactische methoden die het samenwerken en leren een boost geven. Ze kregen daarvoor een award uitgereikt door SETT, de grootste onderwijsbeurs in Vlaanderen. Een dikke proficiat aan heel het team!