Groen aan het werk in Ranst

26 Maart 2019

Groen aan het werk in Ranst

Nieuw op onze website: een schematisch overzicht dat u om de paar maanden vertelt waar de schepenen en de werkgroepen van Groen Ranst momenteel aan werken. Vraag gerust meer info over dat wat u speciaal interesseert. Of help Ranst zélf mee vooruit: hebt u voorstellen, ideeën, problemen te signaleren? Onze deur staat open, ons oor luistert! Noot vooraf: alles op het juiste moment Weet dat niet álles op enkele maanden kan veranderen: dat is onmogelijk, zelfs met twee nieuwe partijen in het bestuur die het anders willen. Te veel haast is trouwens niet wijs; meestal is rijp beraad en grondig vooronderzoek essentieel voor goede beslissingen. Zo neemt dit N-VA-Groen bestuur bv. rustig de tijd om de huidige inspraak- en adviesraden te evalueren en uit te vissen op welke manier het eventueel beter kan. Tweede vaststelling: dit eerste jaar werken wij - zoals in elke gemeente - met de budgettaire marges die het vorige bestuur einde 2018 heeft vastgelegd. Derde kanttekening: hieronder vertellen we vooral over bevoegdheden van de Groen-schepenen, maar vergeet niet dat het college “als college” beslist: alles wordt door alle schepenen en de burgemeester samen collegiaal beslist en gedragen. Onderstaande opsomming moet u met die kanttekening in het achterhoofd lezen en begrijpen. Grondig onderzoek was anderzijds overbodig voor een aantal onmiddellijke verbeteringen. Voorbeelden: de actie paddenoverzet in de Schawijkstraat (Ranst) is nu veiliger gemaakt voor de vrijwilligers dankzij een niet-omzeilbare tijdelijke knip in de straat met betonnen buizen; de gemeenteraad verhuist naar Den Boomgaard (een oud zeer van Groen is daarmee gerealiseerd: het kasteel was niet toegankelijk met rolwagens); op het themacafé van de jeugdraad zijn goede afspraken gemaakt met de jeugdverenigingen over hun milieu-betrokkenheid en beperking van hun ecologische voetafdruk. Waar we aan werken: schepenbevoegdheden Annelies Creten Jeugd, onderwijs, kinderopvang Jeugdlokalen voldoen niet. Eerste stap is het inventariseren van de problemen en de mogelijkheden; Scholen: vanaf september legt de Vlaamse overheid wellicht een verplicht inschrijvingssysteem op. De directies van alle Ranstse scholen zullen uitgenodigd worden voor een gezamenlijk gesprek. Want samen staan we sterker; Naschoolse opvang: het vervoer van kindjes uit deelgemeenten naar de centrale opvangplaats (De Knipoog in Ranst) op woensdagmiddag kan professioneler en beter. We bekijken nieuwe opties; Met het oog op meer, bredere en betere inspraak en participatie van kinderen (lagere schoolleeftijd) wordt een volledig nieuw concept uitgewerkt. Het wordt een win-win situatie voor de kinderen en de gemeente. Cultuur, bibliotheek, e.a. De bestaande adviesraden laten we nog een jaar voortdoen, dan hebben we genoeg tijd om grondig de werking te evalueren en te bekijken hoe het eventueel beter kan; Lokalen voor cultuur: we inventariseren alle gebouwen, locaties, ruimtes, huiskamers,… die mogelijk in aanmerking komen voor kleinere of grotere culturele activiteiten; Oproep: dit jaar doet Ranst mee aan de autovrije zondag in september. Alle organisaties en inwoners kunnen nu al ideeën voorstellen voor fijne activiteiten; Wie een actie plant voor de warmste week mag dit laten weten aan de dienst vrije tijd. Wij verzamelen de gegevens en maken mee reclame. Zo kunnen alle Ranstenaren hun eigen ‘warmste week-goede-doelen-tocht’ optimaal plannen; Een ontmoetingsplaats voor groot en klein, een plek voor cultuur, lectuur, recreatie, demonstratie, initiatie… het kan allemaal in de spiksplinternieuwe Zomerbib! Wordt vervolgd…. Waar we aan werken: schepenbevoegdheden Luc Redig Ruimtelijke Ordening en Wonen Er zijn nu een reeks duidelijke “richtlijnen” voor bouwprojecten en verkavelingen, noem het gerust een aardverschuiving. Die wordt door promotoren en architecten positief opgepikt. Voorbeelden: plat dak = groendak / verharding: waar het kan doorlaatbaar voor waterinfiltratie / loslaten van verplichte parkeerplaatsen en garages; wel: fietsstalling – autodelen – carport – laadpalen (want: garages zijn tóch meestal opslagplaatsen i.p.v. parkeerplaats, en in de toekomst is het niet meer ‘elk gezin zijn auto’s’, integendeel…) / kleinere privétuin maar meer publiek & gemeenschappelijk groen / per project een uitgewerkt groenplan (insectvriendelijk - streekeigen - avontuurlijk spelen bevorderend) / In grote projecten ook cohousing & kangoeroewonen en gemeenschappelijke ruimten / overleg met de buurt (o.m. over de ontsluiting = het verkeer) / bouwhoogte waar het kan “loslaten” in ruil voor meer bewaarde open ruimte… Mobiliteit Openbaar vervoer – te onderzoeken: kan busrit die in Oelegem eindigt niet doorrijden tot Broechem (aldaar verbinding naar A’pen, Herentals enz.)? / bushalte snelbus op afrit Oelegem? / lokale buurtbus: mogelijkheden? Aan einde Mollentstraat komt eindelijk de door Groen en N-VA al zo lang gevraagde knip tegen sluipverkeer; Nieuw idee te onderzoeken: naast N-Z fietsroute over Safispoor kan er ook een O-W fietsroute komen: van Mollentstraat tot Abelebaan; Autodelen promoten, ook met gemeentelijke wagens beschikbaar na de werkuren op parking gemeentehuis; De Maasweg (= verlengde van Ter Straten naar rondpunt): het dossier loopt verder; Er komt een evaluatieoefening van ALLE snelheidsregimes en van de bestaande fietsstraten; Gemeentewebsite zal vanaf volgende winter informeren over ijzel en sneeuw op de fietspaden: een veegplan + uitleggen hoe men zélf kan bijdragen + meldpunt voor problemen (tel.nr.); uitbreiding personeel en materiaal is nodig. Milieu & Natuur Paddenoverzet: zie hoger. Bij (her)aanleg straten: ook aan ecotunnels denken; Contact met de nieuwe werkgroep bijen en hun project OERBloemen = terreintjes biodiversiteit voor bijen. Kunnen we méér doen, als bij-vriendelijke gemeente? In overleg met Natuurpunt: een duurzaam en educatief nieuw “klimaatbos” creëren; Klimaatbeleid: we zoeken naar wegen om bezorgde burgers te bereiken en samen te brengen, om denk- en doe-panels op te starten; Riolering: is nu helaas heel weinig gescheiden. En zelfs dan: bij zware regen komt er toch verderop via overstort veel vervuild rioolwater in de beken. De toestand is zo erg dat geen enkel bestuur in geen jaren volledig kan saneren. Wel telkens bij industriële vervuiling systematisch de milieu-inspectie inschakelen, het komt vaak van dezelfde gekende bedrijven.