Goed nieuws uit de gemeenteraad 18/3

19 Maart 2019

Goed nieuws uit de gemeenteraad 18/3

Hieronder de beste nieuwtjes uit de vele behandelde punten. Het was de eerste raadsvergadering op de nieuwe locatie in het Gemeenschapscentrum i.p.v. het kasteel Vrieselhof. Groen vroeg dat al járen, en te zien aan de opkomst was het een schot in de roos: beter bereikbaar, wél toegankelijk voor rolwagens, meer plaats voor publiek, betere schikking, betere verstaanbaarheid. Mobiliteit: zone 30 doorgang N116 Broechem Waar we de vorige legislatuur steeds weer vergeefs op aandrongen (zie foto: actie met bordjes ondersteunt interpellatie Groen) is nu eindelijk heel dichtbij: een uitbreiding van de 30km/u in Broechem op de gewestweg N116. De gemeenteraad stemde voor een zone 30 in Lostraat plus Gustaaf Peetersstraat - Pertendonckstraat vanaf 50 m voor het verhoogd plateau tot 50 m na het plateau. Dat was vooraf doorgepraat met Agentschap Wegen en Verkeer, we veronderstellen nu dat het Gewest de laatste horde neemt en niet dwars gaat liggen. Een verademing, maar toch blijven we verder ijveren voor een zone 30 over de hele doortocht door de kern. Mobiliteit: fietsstallingen bushaltes – terechte interpellatie CD&V We hadden het zelf ook al gezien en het is goed dat de oppositie er ook op wijst: door het toenemend succes van de fiets als vervoermiddel voldoen veel fietsstallingen aan bushaltes niet langer. Groen wil ze niet alleen uitbreiden maar ook bekijken welke andere verbeteringen ze moeten krijgen. Het toenemend (elektrisch) fietsgebruik vereist een nieuwe aanpak van een alert gemeentebestuur. Welke fietspaden ontbreken, waar kunnen laadpunten nuttig zijn, enz. Adviesraad Ruimtelijke Ordening: samenstelling In de te vernieuwen gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) zullen vier vertegenwoordigers zitten van de verschillende maatschappelijke geledingen in de gemeente. Daarnaast komen er vijf leden in de raad op basis van hun deskundigheid in deze materie. Binnenkort lanceert het gemeentebestuur een oproep voor kandidaten. Onderhoud wegen en voetpaden De gemeenteraad keurde de lijst te herstellen straten goed. Het nieuwe N-VA-Groen bestuur maakt intussen werk van een nieuwe lijst met andere accenten: bij toekomstig onderhoud en heraanleg zal er meer prioriteit komen voor het comfort en de veiligheid van de fiets- en voetpaden. Koning auto komt voortaan niet meer alleen vooraan in het lijstje. Jeugd: eindelijk een reglement voor de speelpleinwerking Deze was het slachtoffer geworden van het eigen succes. In samenspraak met de verantwoordelijken en de begeleiders biedt dit reglement een garantie voor het bewaken van de kwaliteit, de veiligheid, en het respect voor kinderen en begeleiding. Het reglement legt de vergoeding vast, het aantal (Ranstse) kinderen per leeftijdsgroep, de inschrijving enz. De gevolgen van de broodnodige beperkingen zijn niet voor iedereen even prettig maar het was onvermijdelijk: er móest ingegrepen worden.