Geslaagde ludieke actie voor SAFI-spoor-fietspad op Golf Bossenstein

28 September 2012

Geslaagde ludieke actie voor SAFI-spoor-fietspad op Golf Bossenstein

Groen protesteerde al vaak in de gemeenteraad. De plannen voor het doortrekken van het fietspad richting Oelegem steken al zes jaar in de schuif van het bestuur. De golf palmde de voorziene strook in. Op 7 oktober kwamen we met veertig groene actievoerders bijeen aan het voorlopige eindpunt van het SAFI-spoor-fietspad. Dat volgt de vroegere SAFI-spoorlijn en loopt nu al van de ring van Lier tot even voorbij Broechem.De verdere aanleg van het fietspad richting Oelegem was al volledig voorbereid door het vorige bestuur van Ranst ? toen nog met Groen in het schepencollege. Maar het huidige college ? zonder Groen ? laat die plannen nu al zes jaar ergens in de schuif verkommeren. Steevast kreeg Groen na elke interpellatie in de gemeenteraad nieuwe beloftes dat het er weldra zou komen.

Het wachten duurde al veel te lang

Golf Bossenstein palmde intussen het stuk in. Soms wagen wandelaars zich op de voorziene strook, die al zeer lang eigendom van de gemeente is. Dan stuiten ze op onbegrip van de golfers, en worden ze soms zelfs verwenst en bedreigd. Dat ondervinden trouwens af en toe ook wandelaars die even verderop de GR-route (tevens Jules Persynpad) durven gebruiken.

Groen Ranst vindt dat het wachten op de doortrekking van het fietspad al veel te lang geduurd heeft, én dat de golfclub geen loopje moet nemen met het eigendomsrecht. Daarom voerden we ludiek actie.

We lieten de fietsen achter aan het eindpunt van het bestaande Safi-fietspad en trokken over het toekomstige fietspad richting golf. Daar zochten onze twee 'landmeters' met hun driepikkels naar de 25 meter brede strook, ergens tussen de holes. Met een rood-wit lint bakenden ze de grenslijn af, en wij plaatsten dan langs die lijn een vijftal potten met haagbeuken.

Die stonden symbool voor het feit dat Groen de volledig strook wil behouden voor algemeen nut. Wij vermoeden namelijk dat 'de golf' met het huidige college onderhandelt over overname van een deel ervan. Een beukenhaag of ?dreef is maar één voorbeeld van hoe de grond wél voor algemeen nut kan dienen: ten bate van de biodiversiteit.

Na de actie ruimden we alles netjes weer op en ging de wandeling verder.

Groen hoopt dat er nu eindelijk schot in de zaak komt. Met een ander bestuur misschien, na de verkiezingen? ?

8 oktober 2012