Nieuws uit de gemeenteraden september oktober 2019

11 November 2019

Nieuws uit de gemeenteraden september oktober 2019

Naast deze korte verslagjes vanuit de maandelijkse gemeenteraden kan u op onze facebookpagina terecht voor sneller en uitgebreider heet-van-de-naald nieuws. Neem zeker eens een kijkje! EEN GREEP UIT DE BESLISSINGEN VAN DE JONGSTE GEMEENTERADEN: PUNTEN DIE GROEN NAUW AAN HET HART LIGGEN Gemeenteraad 16 september: Pv’s voor overtredingen inzake ruimtelijke ordening: vaststellingen door onze lokale politie of ambtenaren worden helaas vaak geseponeerd door het parket, namelijk als men ze daar niet prioritair vindt. Maar illegaal bomen of een bos kappen, zonder vergunning bouwen in ruimtelijk kwetsbaar gebied, de voorwaarden van een vergunning niet volgen, of een terrein onvergund verharden of ophogen: dat zijn belangrijke feiten die wel degelijk vervolging verdienen, vindt het Groen-N-VA bestuur. Overtreders kunnen in de toekomst tóch een bestuurlijke boete krijgen van het departement omgeving, als Ranst zelf maximum vijf prioriteiten vastlegt. Daartoe keurde onze gemeenteraad de bovenvermelde vijf prioriteiten goed, waar het parket de komende jaren rekening mee zal moeten houden. Zo kan dit soort overtredingen veel beter opgevolgd worden... Uitbreiding zone 30 in Broechem centrum (foto). Eigenlijk geldt op elk verhoogd platform een snelheidsbeperking tot 30km/u, maar heel veel mensen weten dat niet. Door 30km-borden aan te brengen over een grotere afstand voor en achter het platform is alles nu duidelijker en veiliger. Dit besluit is al uitgevoerd door het Agentschap Wegen en Verkeer.  Nieuwe snelheidszones, volgens een logische indeling 30-50-70 km/u, na uitvoerige bespreking in verkeerscommissie en in gemeenteraadscommissie. Voor weggebruikers is het nu duidelijker, door minder wisselingen van snelheden op éénzelfde weg. 70 km/u bleef nog enkel voor belangrijke verbindingswegen. In de kmo-zone Oelegem wordt de maximumsnelheid, mede op vraag van de bedrijven zelf, 50 i.p.v. 70, Ter Straten wordt een voorrangsweg. IVEKA neemt alle openbare verlichting over van de gemeente. Een financieel gunstige operatie, die tegelijk ook voor een snellere vervanging naar led-verlichting zal zorgen. Gemeenteraad oktober: Achterstand sociale woningen: dit bestuur wil de historische achterstand t.o.v. de minimumcijfers die Vlaanderen oplegt inhalen. De woonbehoeftestudie die dit bestuur liet uitvoeren (Lode Hofmans weigerde als burgemeester steevast dergelijke studie te bestellen) zal de nodige gegevens leveren, en ook onderzoeken waar eventueel in woonuitbreidingsgebieden in welke deelgemeente mogelijkheden te vinden zijn. Dat zal in samenwerking met de Lierse Huisvestingsmaatschappij aangepakt worden. Vroeger gingen de gesprekken met De Lijn over ontbrekende buslijnen, nu gaat het – erg genoeg – over bussen die zelfs niet opdagen op de bestaande lijnen. Het bestuur van Ranst staat voor voldongen feiten, hangt wekelijks aan de bel bij De Lijn, maar snelle verbetering is niet te verwachten. Ranst blijft samen met buurgemeenten op de gemeenschappelijke nagel hameren, het kan zo echt niet langer!